datamanagement

Modelaftale hjælper forskere med at dele data i projekter

paragraftegn

Hvem ejer de data, som forskere bringer med ind i et forskningssamarbejde? Og hvad må deltagerne bruge data til under projektet – og efter det er færdigt?

Den type spørgsmål bør deltagerne i et forskningsprojekt overveje, inden de går i gang med projektet. Med hjælp fra en modelaftale kan de indgå en bindende aftale, der dækker spørgsmål om blandt andet rettigheder og databeskyttelse.

Dansk

Rapport anbefaler at lære forskere datamanagement både som e-læring og i klasser

Forside på rapportenHvordan lærer kommende forskere at holde styr på deres forskningsdata ved hjælp af forskningsdatamanagement? Det spørgsmål behandler rapporten "Anbefalinger til Udvikling af et Blended Learning‐forløb: Kursus i Data Management for Ph.d.‐studerende ‐ baseret på læringsmål for Humaniora og Sundhedsvidenskab."

Dansk

Platform giver forskere datamanagement for projekter

Science Cloud for CITIES er en danskudviklet platform til forskningsdatamanagement. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet har udviklet den i et pilotprojekt støttet af DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) og DeiC.

"Formålet med projektet er at understøtte hele forskningsprocessen, lige fra forskningsdata hentes ind, de behandles, analyseres og visualiseres, til de bliver publiceret og arkiveret. Det har vi opnået, de første forskere har allerede brugt systemet," fortæller lektor Alfred Heller fra DTU Byg.

Dansk

Lokale data management aktiviteter

De institutionslokale aktiviteter dedikeret til forskningsdata management kan have meget forskellig karakter, så det eneste krav for at opnå medfinanciering er, at den enkelte aktivitet løbede afrapporteres til DM Forum, samt at resultater af aktiviteten stilles til rådighed for institutionerne i DM Forum.

Dansk

Train-the-Trainers

Train-the-Trainers er et fælles kompetenceudviklingsforløb primært målrettet universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet, og en DM Forum aktivitet med særskilt budget.

I det omfang arrangementerne er åbne for andre, annonceres de på deic.dk og vidensportal.deic.dk, DeiCs LinkedIn profil mm.

Dansk

Fire projekter om infrastruktur til datamanagement får støtte

DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) inviterede i slutningen af 2015 til ansøgninger om midler til projekter inden for infrastruktur til forskningsdatamanagement. Det var et krav, at mindst tre universiteter skulle være aktivt involverede i projekterne.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management og DM LedelsesCAB har vurderet ansøgningerne og foreslået, at fire projekter får støtte. Det har DeiCs bestyrelse og DEFFs styregruppe nu godkendt.

Projekterne og de midler, de får tildelt, er:

Dansk

Datamanagement LedelsesCAB

Ansvarsområde

DM LedelsesCAB behandler indstillinger fra eScience Komiteen, DM Teknisk Referencegruppe og Nationalt Forum for Forskningsdata Management og sender sine anbefalinger til beslutning hos henholdsvis DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen.

DM LedelsesCABen har derudover ansvar for at føre tilsyn med den nationale indsats og rapportere til DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen. 

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - datamanagement