datamanagement

Internationalt samarbejde

Danmarks forskning kan ikke udvikle sit fulde potentiale, hvis vi ikke kigger ud over vores landegrænser. Derfor understøtter DeiC udvikling i det nationale samarbejde med teknisk, politisk og internationalt viden. Du kan se her de forskellige internationale organisationer, som DeiC deltager i eller er medlem af på samarbejdets eller Danmarks vegne.

Dansk

Nyt KE-projekt om at publicere reproducerbare forskningsresultater

Knowledge Exchange (KE)  undersøger i dette europæiske projekt muligheder for at forbedre sociale og tekniske infrastrukturer i forhold til reproducerbar publicering. Birte Christensen Dalsgaard fra Aarhus Universitet deltager som dansk ekspert i projektet. Projektet ledes af Juliane Kant (DFG) og Anna Mette Morthorst fra DeiC.

Dansk

Rapporterne er klar: Her er anbefalingerne til fremtidens plan for HPC samt storage og datamanagement

Tidligere på året blev der nedsat to arbejdsgrupper med henblik på at udarbejde forslag til det fremtidige nationale landskab for digital forskningsinfrastruktur.

En gruppe har set på området storage og datamanagement, mens den anden har haft fokus på high performance computing (HPC).

De otte universiteter har hver især udpeget en repræsentant til hver gruppe for at sikre en solid forankring til uddannelsesinstitutionerne.

Trinity

Dansk

Tilmeldingen er startet: Kom på kursus i FAIR Data Stewardship

I fremtiden skal data managere og "data stewards" kende til FAIR-principperne (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable) og hvordan de anvendes i praksis.

Det har du mulighed for at komme i dybden med fra den 18. november og en arbejdsuge frem.

Kurset, der afholdes i København, giver en bred men samtidig teknisk orienteret introduktion til den vidensbase og de kompetencer, der er nødvendige for at kunne samarbejde med domænespecialister i forhold til at gøre data FAIR og sikre, at det er muligt at genbruge data. 

Dansk

Arrangement: Kom og lær mere om Research Data Alliance i Danmark

Den danske RDA nodes logo

I slutningen af 2018 blev det offentliggjort at DeiCs ansøgning om at etablere en dansk node i Research Data Alliance, en såkaldt national node, blev positivt modtaget.

Anders Sparre Conrad
Anne Sofie Fink Kjeldgaard, der områdeleder for Digital Service hos Rigsarkivet, står for projektledelsen af den danske node.

I den forbindelse blev der afsat 400.000 kroner til at starte et internationalt orienteret supplement til Datamanagement Forum i Danmark.

Dansk

Data management: Det næste store skridt handler om kommunikation og uddannelse

Gennem de sidste tre år har Danmarks Nationale Data Management Forum arbejdet med at bygge et solidt fundament til at håndtere data på bedst mulig vis.

Det har både udmøntet sig i helt konkrete politikker på de enkelt universiteter, men har også været en forankringsproces og læringsperiode for dem, der har holdt fanen højt i arbejdet med data management.

Dansk

Julegaver fra DM Forum

Illustration af 'the path to a successful project'

Aktiviteten ’FAIR på Tværs’ i regi af det Nationale Forum for Forskningsdatamanagement fokuserede på FAIR data in action, dvs. FAIR – findable, accessible, interoperable og re-usable– princippernes implementering på tværs af videnskaber, forskningsdiscipliner og datatyper. 

En række aktive forskningsprojekter fra forskellige forskningsinstitutioner, samt Trygfonden som sponsorerer forskning, fik afdækket og dokumenteret udfordringerne i at efterleve principperne, og fik forslag til værktøjer og metoder til at gøre data mere FAIR.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - datamanagement