CodeRefinery

Nyhedsbrev maj 2020: Første eduroam-forbindelse i Grønland er i luften | DeiCs årsrapport for 2019 er klar | Her er DKCERTs sikkerhedsvurdering af Zoom

DeiCs årsrapport er nu færdig, og her kan du blandt andet læse, at i 2019 har DeiC haft fokus på at styrke den nationale infrastruktur og udviklingen af internationale samarbejder indenfor eksempelvis data management og HPC.

Vi håber også, at du kan lide det nye design, der har til hensigt at gøre de mange tal mere overskuelige gennem grafik.

Data er fundamentet i den moderne forskning, og i maj har vi set på data i henholdsvis dansk regi og på tværs af grænserne.

Dansk

Nyhedsbrev februar 2020: Stor HPC-analyse omhandler nu en fireårig periode | Zoom fordoblede antallet af mødetimer i 2019 | CodeRefinery afholder workshop på DTU

Gennem februar har vi set nærmere på et par af de tjenester, som DeiC tilbyder.

Online-mødetjenesten Zoom og den trådløse netforbindelse eduroam hører til blandt de populære, og det afsløres da også af statistikken for 2019, hvor begge tjenester har oplevet markante stigninger i henholdsvis mødetimer og antallet af bruger-login.

Dansk

Tilbud til universiteterne: Kom med på CodeRefinerys workshop i Aarhus

I slutningen af november afholder CodeRefinery-projektet en tredages workshop på Aarhus Universitet.

Forskningsnettet

Formålet med arrangementet er blandt andet, gennem demonstrationer, at gøre deltagerne bekendt med best practice og de værktøjer, som kan anvendes i moderne softwareudvikling, der kan understøtter forskning.

Dansk

Kursus lærer forskere at udvikle software

På tre dage kan forskere lære, hvordan de bruger moderne værktøjer og metoder til at udvikle den software, de bruger i deres forskning. Blandt emnerne er versionsstyring, modulær kodeudvikling, integrerede udviklingsmiljøer (IDE'er) og udvikling af flytbar kode.

Kurset indgår i det nordiske projekt CodeRefinery, der har til formål at øge kvaliteten af de programmer, forskere udvikler og bruger. CodeRefinery udvikler en e-infrastruktur til softwareudvikling kombineret med uddannelse af forskere.

Dansk
Keywords: 

Applikationsekspert skal lære forskere at programmere

CodeRefinery er et nordisk projekt koordineret af NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Formålet med projektet er at gøre forskere bedre til at udvikle software og udnytte de muligheder, ny hardware og software tilbyder.

En del af projektet går ud på at undervise forskerne i moderne systemudviklingsmetoder og værktøjer.

Dansk
Abonnér på RSS - CodeRefinery