datamanagement

Ny national strategi skal styrke forskningen gennem langt bedre adgang til forskningsdata

Et bærende princip i videnskaberne er, at forskere bygger videre på hinandens resultater. I en verden hvor forskning i højere og højere grad bliver digital, skal ikke blot publikationer, men også data gøres nemmere tilgængelige.

Dansk

Europa-Kommissionen og EOSC underskriver partneraftale

Europa-Kommissionen.

European Open Science Cloud (EOSC) er en europæisk nøglekomponent i arbejdet om at realisere Open Science-politik og tilvejebringer en europæisk ramme, hvor data er FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

EOSC skal således gøre det muligt for forskere at finde, skabe, dele og genbruge alle former for digital viden - såsom publikationer, data og software - hvilket vil føre til ny indsigt og innovationer, højere forskningsproduktivitet og forbedret reproducerbarhed inden for videnskaben.

Dansk

Knowledge Exchange udbyder nu en opgave til interesserede konsulenter

Som en del af arbejdet med Open Science undersøger Knowledge Exchange (KE) i øjeblikket, hvordan Persistent Identifiers (PID) bedst udvikles for den moderne forskning, der i stigende grad bygger på digitale objekter med henblik på modellering, simulering og dataanalyse.

At mennesker og maskiner entydigt kan identificere og findes data, er helt afgørende.

Dansk

DeiC årsrapport 2020 er klar

2020 var i skæret af Covid-19 et begivenhedsrigt år for DeiC.

Den DeiC-aktivitet, der har været mest påvirket af pandemien er uden tvivl videotjenesten Zoom.

Versionen af Zoom, som tilbydes til universiteter og institutioner, har således oplevet hjemmearbejde på nærmeste hold. I forbindelse med hjemsendelserne i marts 2020 skete der en eksplosion i antallet af brugere, og for hele året blev det til mere end 15 millioner mødetimer.

Forskningsnettet

Dansk

DataCite Konsortium

DataCite er en international non-profit organisation der udsteder persistente identifikatorer (DOI’er) til forskningsdata oa. forskningsobjekter (fysiske, digitale eller abstrakte).

Formålet er at det skal være nemt at findes, tilgå og citeres, mhp. at denne type forskningsoutput kan findes og genanvendes.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - datamanagement