DM Forum

Tilmeldingen er startet: Kom på kursus i FAIR Data Stewardship

I fremtiden skal data managere og "data stewards" kende til FAIR-principperne (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable) og hvordan de anvendes i praksis.

Det har du mulighed for at komme i dybden med fra den 18. november og en arbejdsuge frem.

Kurset, der afholdes i København, giver en bred men samtidig teknisk orienteret introduktion til den vidensbase og de kompetencer, der er nødvendige for at kunne samarbejde med domænespecialister i forhold til at gøre data FAIR og sikre, at det er muligt at genbruge data. 

Dansk

Danskudviklet e-læring om data management er klar

Inden for rammerne af Danmarks Nationale Data Management Forum har de danske universiteter udviklet e-learning-kurset: Research Data Management (RDM).

Kursusserien består af tre moduler, der kan tilgås via DeICs vidensportal

Hvert modul består af 20 minutters video, animationer og interviews, og kan følges i eget tempo:

Dansk

Data management: Det næste store skridt handler om kommunikation og uddannelse

Gennem de sidste tre år har Danmarks Nationale Data Management Forum arbejdet med at bygge et solidt fundament til at håndtere data på bedst mulig vis.

Det har både udmøntet sig i helt konkrete politikker på de enkelt universiteter, men har også været en forankringsproces og læringsperiode for dem, der har holdt fanen højt i arbejdet med data management.

Dansk

Julegaver fra DM Forum

Illustration af 'the path to a successful project'

Aktiviteten ’FAIR på Tværs’ i regi af det Nationale Forum for Forskningsdatamanagement fokuserede på FAIR data in action, dvs. FAIR – findable, accessible, interoperable og re-usable– princippernes implementering på tværs af videnskaber, forskningsdiscipliner og datatyper. 

En række aktive forskningsprojekter fra forskellige forskningsinstitutioner, samt Trygfonden som sponsorerer forskning, fik afdækket og dokumenteret udfordringerne i at efterleve principperne, og fik forslag til værktøjer og metoder til at gøre data mere FAIR.

Dansk

Anders Sparre Conrad bliver formand for datamanagement-forum

Anders Sparre Conrad
"Jeg vil arbejde for, at Nationalt Forum for Forskningsdata Management bidrager til at sikre, at de penge som bliver bevilget på nationalt plan, skaber bedst mulig sammenhæng mellem lokale initiativer og den europæiske og globale udvikling," siger Anders Sparre Conrad, der er ny formand for forummet.

Den hidtidige formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management, Henrik Pedersen, forlader posten for at blive dekan på Aalb

Dansk
Abonnér på RSS - DM Forum