datamanagement aktiviteter

Rapport sætter fokus på fremtidens uddannelse af Data Stewards

Data Stewards er i øjeblikket et buzz-word inden for data management, og det er der mindst en rigtig god grund til. Der findes nemlig ikke en dedikeret uddannelse, som kan udklække de nødvendige kandidater og bedømmelsen er, at der mangler op mod en halv million Data Stewards i Europa lige nu.

For at finde en løsning på udfordringen blev der i foråret 2019 nedsat en arbejdsgruppe, som har undersøgt behovene og udarbejdet konkrete bud på, hvordan en fremtidig Data Steward-uddannelse kan se ud.

Dansk

Datamanagement Forum får 3,3 millioner kroner til at fortsætte det gode arbejde

Anders Sparre Conrad
Anders Sparre Conrad er formand for Datamanagement Forum og ansvarlig for datamanagement i DeiC.

Forskningsdata er vigtige aktiver for både de danske universiteter, nationen og internationalt forskningsarbejde på tværs af grænser.

Dansk

Lokale data management aktiviteter

De institutionslokale aktiviteter dedikeret til forskningsdata management kan have meget forskellig karakter, så det eneste krav for at opnå medfinanciering er, at den enkelte aktivitet løbede afrapporteres til DM Forum, samt at resultater af aktiviteten stilles til rådighed for institutionerne i DM Forum.

Dansk
Abonnér på RSS - datamanagement aktiviteter