RDA

RDA4EOSC Webinar

This webinar is focused on organisational approaches to enhancing skills and improving training related to research data management and Open Science. The aim is to highlight how alignment in terms of skills and training policies and practices enables improved organisational engagement with EOSC and other research commons in the longer term.

The webinar is part of the RDA4EOSC activities supporting organisational engagement with EOSC and similar initiatives.

Dansk

National RDA-node (DK-RDA)

Research Data Alliance (RDA) er er et græsrodsinitiativ støttet finansielt af EU, USA og Australien med det formål at bygge de sociale og tekniske broer for deling og genbrug af forskningsdata. Alle kan melde dig ind i RDA og deltage i en lang række af arbejdsgrupper og interessegrupper. Her udvikler medlemmerne fx tekniske standarder, vejledninger og domænespecifikke best practises inden for forskningsdata-management (RDA outputs).

Dansk

Ny referencegruppestruktur på vej

De nye referencegrupper skal medvirke til en øget dialog på tværs af universiteterne og med DeiC, og være med til at sikre en udvikling af den digitale infrastruktur og kompetencer til at anvende den, der muliggør dansk forskning i verdensklasse.

Referencegrupperne vil blive nedsat henover efteråret efter indstilling fra universiteterne, undtagen for CIO gruppen og CISO forum, der er eksisterende fora under Danske Universiteter.

 

Dansk

Deltag i RDA-mødet i Australien med et legat

Hvis du er interesseret i delingen og udvekslingen af forskningsdata og udfordringerne med at gøre forskningsdata mere tilgængelige, tilbyder den europæiske Research Data Alliance nu to forskellige slags stipendier til deltagelsen i den næste store halvårlige RDA-konference, der afholdes i Melbourne i Australien til foråret.

Dansk

Arrangement: Kom og lær mere om Research Data Alliance i Danmark

Den danske RDA nodes logo

I slutningen af 2018 blev det offentliggjort at DeiCs ansøgning om at etablere en dansk node i Research Data Alliance, en såkaldt national node, blev positivt modtaget.

Anders Sparre Conrad
Anne Sofie Fink Kjeldgaard, der områdeleder for Digital Service hos Rigsarkivet, står for projektledelsen af den danske node.

I den forbindelse blev der afsat 400.000 kroner til at starte et internationalt orienteret supplement til Datamanagement Forum i Danmark.

Dansk

Danmark har fået national Data Alliance node: Nu løftes Forum for Forskningsdata Management op i højere internationalt gear

Den danske RDA nodes logo
Anders Sparre Conrad
Anne Sofie Fink Kjeldgaard, der områdeleder for Digital Service hos Rigsarkivet, skal stå for projektledelsen af den nye danske node.

I skæret fra sommerens solskin ansøgte DeiC om midler til at etablere en dansk node i Research Data Alliance, en såkaldt national node.

Den ansøgning er nu blevet imødekommet, og der er afsat cirka 400.000 kroner til at starte et internationalt orienteret supplement til Datamanagement Forum i Danmark.

Dansk

RDA (Research Data Alliance)

Research Data Alliance (RDA) bygger sociale og teknologiske broer, der skal gøre det muligt at dele forskningsdata åbent.

Organisationen blev etableret i 2013 af EU-kommissionen, National Science Foundation fra USA, National Institute of Standards and Technology (NIST) fra USA og den australske regerings Department of Innovation.

DeiC er indtrådt i RDA som ”Organisational Member” med formanden for Nationalt Forum for Forskningsdata Management (DM Forum), Anders Sparre Conrad, som kontaktperson i ”Organisational Assembly”.

Dansk
Abonnér på RSS - RDA