International

NORDUnet, GÉANT og DeiC: Her er holdet bag forskningsnettet

Du er måske allerede stødt på navnene GÉANT og NORDUnet, der er to af de internationale partnere, som DeiC arbejder tæt sammen med.

Og det samarbejde er der en rigtig god grund til.

Det er nemlig denne trio, der gør det muligt for danske universiteter og institutioner at tilgå et globalt højhastighedsnetværk samt en række tilhørende tjenester.

Dansk

Eduroam har 10-års jubilæum (plus det løse)

Nogen vil måske mene, at det er lidt snyd, at kalde det for et 10-års jubilæum for eduroam (education roaming).

Det er nemlig et projekt, der strækker sig helt tilbage til 2002, hvor de første spadestik til den trådløse løsning blev taget.

I 2007 blev den danske tilslutningsaftale underskrevet. Det er Ole Frendved Hansen, der er specialkonsulent i DeiC, til højre og Steen Pedersen, CEO for DeiC, til venstre.

Dansk

Internationalt samarbejde giver 800 gigabit over Atlanten

Organisationerne Advanced North Atlantic (ANA) og Networks for European, American, and African Research (NEAAR) har indgået en samarbejdsaftale. Den har form af et Memorandum of Understanding, der senere kan føre til mere konkret samarbejde.

Aftalen indebærer, at organisationerne deler kapacitet, yder backup-kapacitet til hinanden og driver udvekslingspunkter med høj båndbredde.

ANA blev stiftet for to år siden af CANARIE, ESnet, GÉANT, Internet2, NORDUnet og SURFnet. NEAAR er finansieret af USA's National Science Foundation.

Dansk

Nominer en kollega til GÉANT Community Award

TNC18_logo

De europæiske forskningsnets paraplyorganisation GÉANT uddeler til sommer 2018 GÉANT Community Award til en person, der har gjort en indsats for forskningsnet. Repræsentanter for europæiske forskningsnet og deres tilknyttede institutioner kan nominere prismodtagere.

Man kan nominere inden for tre kategorier:

Dansk

Deltag på TNC18 med rabat

TNC18_logo

Onsdag er sidste chance for at spare 200 euro på deltagergebyret til TNC18. Normalprisen er 800 euro ekskl. moms, men til og med den 28. februar kan man komme med for 600 euro ekskl. moms.

Det foreløbige program for forskningsnetkonferencen er netop offentliggjort. TNC18 finder sted i Trondheim i Norge den 10.-14. juni.

Temaet for årets konference er "Intelligent networks, cool edges?"

Dansk

Den første 100 gigabit forskningsnetforbindelse lanceret i Asien

Singapores Advanced Research and Education Network (SingAREN) lancerede den 1. december 2017 den første 100 gigabit/s forskningsnetforbindelse i Asien. Den strækker sig fra Singapore til Japan via Hong Kong. Denne forbindelse muliggør samtidig færdiggørelsen af stillehavsforbindelsen Asia Pacific Ring (APR) mellem Asien og Nordamerika. 

Dansk

Søg om gratis regnetid på store europæiske supercomputere

Næsten 1,9 milliarder kernetimer er i puljen, når PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) uddeler regnekraft på nogle af de største supercomputere i Europa.

Forskere fra danske universiteter er velkomne til at søge, da Danmark er medlem af PRACE via DeiC.

For at få tildelt regnekraft skal ansøgerne sandsynliggøre, at deres projekt er videnskabeligt eller teknisk fremragende. Kan de det, skal de ikke betale for at bruge supercomputerne. Man skal ansøge om mindst 15 millioner kernetimer.

Dansk

740 gigabit over Atlanten er første skridt mod global netværksstandard

Seks internationale forskningsnet i USA og Europa er gået sammen i organisationen Advanced North Atlantic Collaboration (ANA): CANARIE (Canada), ESnet (USA), GÉANT (Europa), Internet2 (USA), NORDUnet (Norden) og SURFnet (Holland). De driver netværk med en samlet kapacitet på 640 Gbit/s. Hertil kommer 100 Gbit/s kapacitet fra Networks for European, American and African Research (NEAAR).

Ud af de i alt 740 Gbit/s transatlantisk båndbredde er de 400 Gbit/s bredt tilgængelige, mens 340 Gbit/s drives af ESnet specifikt til forskere inden for energi, klima og astronomi.

Dansk

E-IRG (e-Infrastructure Reflection Group)

E-IRG er en rådgivende eScience-infrastrukturekspertgruppe nedsat og finansieret af det europæiske samarbejde.

Gruppen består typisk af en repræsentant fra den nationale computing-relaterede forskningsinfrastruktur (netværk, supercomputing og/eller datalagring), samt en repræsentant fra den nationale forskningspolitiske forvaltning (ministerium eller styrelse).

E-IRG afholder workshops om netværk og computing-relateret forskningsinfrastruktur og publicerer periodiske strategianbefalinger. Herudover publiceres en række andre artikler og taskforce-rapporter.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - International