eScience komite

Stor aktivitet hos eScience komitéen

Af projektleder Helle Meldgaard, sekretariatsbistand til eScience komitéen

eScience komitéen er kommet godt fra start og har nu afholdt to møder.

Den nærmere rolle for komitéens medlemmer er, at repræsenterer forskerne på de enkelte universiteter indenfor alle fagmiljøer. Det betyder bl.a., at der skal skabes en dialog med universitetsledelserne og forskningsmiljøerne om DeiC’s aktiviteter, ligesom der også ad denne kanal kan bringes ønsker frem til DeiC. eScience komitéen har en rådgivende rolle i forhold til DeiCs bestyrelse.

Dansk

Medlemmerne til eScience komite udpeget

Som en del af det Change Advisory Board, der skal rådgive DeiC omkring styring og udvikling af aktiviteterne indenfor High Performance Computing og DeiC Kompetencecenter har DeiCs bestyrelse udpeget en eScience komite efter indstilling fra universiteterne.  

Formanden for komiteen vil sammen med formanden fra den planlagte HPC Teknisk Referencegruppe indgå i eScience CAB'en sammen med ledelsesrepræsentanter fra interessenter, der har investeret i infrastrukturen. 

eScience CAB'en vil kunne stille forslag til DeiC bestyrelse om udviklingen.

Dansk
Keywords: 
Abonnér på RSS - eScience komite