CAB

Kom og deltag: Net TekRef-gruppen stiller krav til forskningsnettet

TekRef

Teknisk Referencegruppe for forskningsnettet, i daglig tale kaldet Net TekRef, er en gruppe, hvor man deler erfaringer med andre netværksfolk fra institutionerne, og hvor man kan komme med forslag og debattere tiltag i forskningsnettet.

Institutionerne driver det netværksudstyr der står hos dem selv, som regel også selvom det tilhører fællesskabet i forskningsnettet. DeiC har rollen med at drive forskningsnettets backbone, under ledelse af netdriftchef Jan Ferré. Ansvarlig for udvikling og tjenesterne er chefen for forskningsnettet, Martin Bech.

Dansk

WAYF Change Advisory Board

Medlemmer

  • It-chef Henrik Ejby Bidstrup, IT-Universitetet (indstillet af Danske Universiteter, CIO Forum), formand
  • IAM Administration Lennart Amden, Københavns Universitet (indstillet af Danske Universiteter, CIO Forum)
  • Systemadministrator Henrik Larsen, Aalborg Universitet (indstillet af Danske Universiteter, CIO Forum)
  • Kontorchef Klaus Østergaard Jensen, Styrelsen for IT og Læring (indstillet af Undervisningsministeriet)
Dansk

DKCERT CAB

Medlemmer

  • Informationssikkerhedschef Poul Halkjær Nielsen, Københavns Universitet (indstillet af CISO-Forum) Formand
  • IT-Souschef Mads Sinkjær Kjærgaard, Roskilde Universitet (indstillet af Rektorkollegiets CIO-Forum)
  • Netværksadministrator Lasse Birnbaum Jensen, Syddansk Universitet (indstillet af Net TekRef)
  • Informationssikkerhedschef Thomas Kaaber, Aarhus Universitet (indstillet af CISO-Forum)
Dansk

Datamanagement LedelsesCAB

Ansvarsområde

DM LedelsesCAB behandler indstillinger fra eScience Komiteen, DM Teknisk Referencegruppe og Nationalt Forum for Forskningsdata Management og sender sine anbefalinger til beslutning hos henholdsvis DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen.

DM LedelsesCABen har derudover ansvar for at føre tilsyn med den nationale indsats og rapportere til DeiC bestyrelsen og DEFF Styregruppen. 

Dansk
Abonnér på RSS - CAB