forskning

Bedre forskningseffekt: Deltag i en workshop om Metadata for Machines

Formålet med denne M4M workshop er ​​at arbejde praktisk med, hvordan du forbedrer dine metadata og gør dem ’machine actionable’ og dermed overholder FAIR-principperne (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable).

Ved at gøre dette vil du øge virkningen af ​​forskningsgruppens data og gøre dem synlige og bedre egnede i forbindelse med eksempelvis citater, mens du lærer god datahåndteringspraksis, hvilket styrker din datahåndtering internt såvel som inden for din peer-gruppe.

Dansk
Keywords: 

Ansøg om PRACE HPC-ressourcer i kald 23 for storskalaanlæg (TIER-0)

Danmark er medlem af PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), hvilket giver ansøgningsret til alle danske forskere og dansk industri. Dog er det kun virksomheder, der har deres hovedkvarter eller deres primær-forskning i Europa, som kan søge beregningsressourcer..

Dansk

Dansk HPC-baseret forskning set i forhold til verdensmålene

DeiC har analyseret resultaterne for brugerne og forskningen fra de tidligere tre nationale HPC-anlæg i perioden 2015 til 2019.

Der er således indsamlet data for fem år og listen tæller nu 835 publikationer for perioden. Hvis du selv har lyst til at gå på opdagelse i de udgivelser, som har inkluderet brug af national supercomputing i Danmark, så er der mulighed for at søge i analysematerialet.

Forskningsnettet

Dansk

Stor bevilling styrker dansk registerforskning markant

Foto: iStock/ Valentina Gabusi.

Med en bevilling på 38 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden går Rigsarkivet nu i gang med at udvikle et nyt multigenerationsregister over danskernes familierelationer helt tilbage til 1920. I CPR-registret er der kun oplysninger om forældre til børn født fra 1960 og frem. 

Dansk
Keywords: 

Her er FAIRification Roadmaps for to forskergrupper

DeiC afviklede henover sommeren og efteråret 2020, sammen med GO FAIR Foundation, en række internationalt forankrede workshops, som skal hjælpe forskerne med at strukturere metadata således, at computere helt automatisk kan finde og anvende informationerne.

Målet med disse workshops, Metadata for Machines (M4M), er at udvikle metoder og løsninger til, hvordan man rutinemæssigt kan skabe og bruge maskinlæsbare metadata inden for en bred vifte af forskningsfelter.

Du kan læse mere om DeiC GO FAIR M4M her:

Dansk

Nyt nationalt HPC-landskab er nu klar til de første forskere

DeiCs bestyrelse nedsatte i maj 2019 en arbejdsgruppe med deltagelse fra alle universiteter, som skulle rådgive bestyrelsen om det fremtidige danske landskab for High Performance Computing (HPC). Arbejdsgruppen kom med deres anbefalinger i september samme år, og universiteterne og DeiC har siden arbejdet på at få realiseret dem og få etableret samarbejdsaftaler for de kommende år.

Det arbejde er nu faldet på plads, og der er lagt en plan for fremtidens danske HPC-landskab.

Dansk

DeiC tildeles 15 mio. kroner fra forskningsreserven

Fredag den 30. oktober 2020 blev der indgået en aftale om fordeling af forskningsreserven for 2021.

I en pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor de offentliggjorde resultatet fra forhandlingerne, kan man læse den glædelige nyhed, at det nationale samarbejde (DeiC) får de ønskede 15,3 mio. kr.

I forbindelse med det efterfølgende pressemøde sagde uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe (S):

”Ny viden, ny teknologi og nye ideer skal få os i mål med den grønne omstilling".

Dansk

Søg om regnetid på europæiske supercomputere

Danske forskere kan nu søge om regnetid på de europæiske supercomputere, der indgår i PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

Når du søger, skal du udfylde online-formularen samt indsende en projektplan. Ansøgningerne behandles så ud fra det videnskabelige indhold i projekterne.

Projektplaner kan løbe i op til 36 måneder, hvor tildelingen af ressourcer foretages et år ad gangen med foreløbig tildeling til andet og tredje år.

Hvis du allerede er i gang med et projekt, kan du også søge om forlængelse, men det skal du gøre i en ny ansøgning.

Dansk

M4M: Metadata for Machines gør automatisk deling af data mellem computere mulig

DeiC og GO FAIR Foundation skal frem til midten af september afholde workshops om metadata, der kan udveksles mellem maskiner.

Målet med disse workshops, Metadata for Machines (M4M), er at udvikle metoder og løsninger til, hvordan man rutinemæssigt kan gøre brug af maskindrevne metadata inden for en bred vifte af forskningsfelter.

Dansk

Ny formand for DiSSCos tekniske advisory board er fra DeiC

DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections).

Sådan lyder det ørehængende navn på den samling af data, der omhandler naturens historie og Lene Krøl Andersen, der er Project Manager, EOSC-Nordic & Head of Section i DeiC, er netop blevet valgt som formand for det tekniske advisory board (TAB).

Mere præcist handler det om en ny forskningsinfrastruktur til naturvidenskabelige data fra 120 institutioner i 21 lande på tværs af Europa.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - forskning