digital humaniora

Workshop introducerer forskere til fotogrammetri

Med digital fotogrammetri kan man ud fra billeder danne en digital model af et objekt. Det kan for eksempel være et arkæologisk fund, som derefter kan vises som en computeranimation.

Københavns Universitetsbibliotek inviterer interesserede til en workshop, hvor deltagerne producerer modeller med programmet Photoscan og DeiCs supercomputer Abacus 2.0. Det foregår på onsdag på bibliotekets Søndre Campus på Amager.

Formiddagen indeholder foredrag og præsentationer om blandt andet fotogrammetri i museumsformidling og arkæologisk forskning.

Dansk

Humanistiske forskere behandler video med Computerome

Hvordan bliver medlemmerne af en arbejdsgruppe gode til at samarbejde? Hvordan udvikler deres samarbejdsevner sig over tid?

Den type spørgsmål forsøger et forskningsprojekt under Dighumlab at finde svar på. I 60 dage følger projektet grupper af arkitektur- og designstuderende fra morgen til aften.

Alt hvad de studerende foretager sig bliver optaget på video – dels med faste kameraer i grupperummet, dels med bærbare GoPro-kameraer, som de studerende bærer på sig. Nogle optagelser er med 360 graders-kameraer.

Dansk

Jura spænder ben for digital forskning

DeiC eScience Kompetencecenter havde indbudt til workshoppen ”Forskning og jura” på DTU den 18. januar sammen med Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) og DigHumLab. Flere forskere fortalte om de hindringer, lovkrav og regler stiller for deres forskning.

Lektor Anja Bechmann, Aarhus Universitet, beskrev de udfordringer, hendes arbejde med at indsamle og analysere data fra sociale medier medfører:

Dansk

Spænder juraen ben for din forskning?

Har juridiske problemstillinger stillet hindringer i vejen for dit arbejde som forsker? Eller har du spørgsmål om jura i forskningssammenhæng? Så vil DeiC eScience kompetencecenter gerne høre fra dig.

”Et af de store problemer er, at ophavsrettighedsloven og persondataloven forhindrer, at man kan lave ordentlig forskning i digitale data."

Dansk

Digitale forskningsmetoder på Samfundsvidenskab

DeiC har i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Center for IT-innovation, Københavns Universitet afholdt et seminar med fokus på "Digital Methods in Social Science Research".

Gennem en række forskercases blev der demonstreret metoder, som på meget perspektiverende vis gav indblik i, hvad det kan betyde, når man sætter "strøm" til den samfundsvidenskabelige forskning.

Dansk

DeiC stand på inspirationsseminar for digital humaniora på Syddansk Universitet

DeiC deltog i går - den 7. maj 2014 - med en stand på Inspirationsseminar "Digitale muligheder for humaniora" på Syddansk Universitet.

På standen præsenterede Thorkild Jensen og Henriette Monrad blandet andet FileSender og tjenesterne indenfor online møder, samt information om DeiC aktiviteter generelt.  

Læs mere om seminaret

Dansk

E-Science - forandringer, muligheder og forhindringer

Af Projektleder Helle Meldgaard, DeiC

Undertegnede har taget kontakt med to ”nørdede” humanistiske forskere lektor Jørgen Bang og lektor Christian Dalsgaard, der i dag begge arbejder i det nyetablerede Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier , Aarhus Universitet for at få deres bud på de forandringer, muligheder og forhindringer, man kan støde på i ”udrulningen” af den digitale universitetsverden. 

Dansk

LARM – nu med lyd på!

Konsortiet bag projektet er stort: Syv universiteter og højere læreanstalter, tre store kulturinsitutioner og et forskningsnet (DeiC)– og de er nået rigtigt langt i realiseringen af de ditto store visioner. Tæt på 600.000 timers lyd fra hhv. DRs radioarkiv og Statsbibliotekets mediesamling er allerede nu tilgængelig for udvalgte forskere og forskningsprojekter, og volumen vokser stadigt. 

Dansk
Abonnér på RSS - digital humaniora