jura

Modelaftale hjælper forskere med at dele data i projekter

paragraftegn

Hvem ejer de data, som forskere bringer med ind i et forskningssamarbejde? Og hvad må deltagerne bruge data til under projektet – og efter det er færdigt?

Den type spørgsmål bør deltagerne i et forskningsprojekt overveje, inden de går i gang med projektet. Med hjælp fra en modelaftale kan de indgå en bindende aftale, der dækker spørgsmål om blandt andet rettigheder og databeskyttelse.

Dansk

Konference belyser jura som hindring for forskning

En konference vil belyse de problemer, juraen kan medføre for forskningen, og komme med råd til, hvordan forskere kan håndtere udfordringerne.

Ophavsretten kan begrænse, i hvilket omfang en forsker må anvende digitalt materiale. Persondataretten sætter grænser for brugen af persondata. Dertil kommer regler om ejerskab til forskningsdata, tavshedspligt og erhvervshemmelighedsbeskyttelse.

"Når juraen spænder ben for forskrningen – og hvordan det kan undgås," er en konference den 12. maj hos Dansk Magisterforening på Frederiksberg.

Dansk

Jura spænder ben for digital forskning

DeiC eScience Kompetencecenter havde indbudt til workshoppen ”Forskning og jura” på DTU den 18. januar sammen med Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) og DigHumLab. Flere forskere fortalte om de hindringer, lovkrav og regler stiller for deres forskning.

Lektor Anja Bechmann, Aarhus Universitet, beskrev de udfordringer, hendes arbejde med at indsamle og analysere data fra sociale medier medfører:

Dansk

Netværk behandler jura i digital forskning

Formålet med netværket er at synliggøre det arbejde, der allerede sker inden for forskningsetiske og juridiske problemstillinger. Det gælder for eksempel Forskerportalen, som UBVA står bag, og arbejdet i Nationalt Forum for Forskningsdata Management og andre ERFA-grupper.

Endvidere skal netværket tage initiativ til netværksarrangementer om aktuelle spørgsmål på området.

Det nye netværk er åbent for alle interesserede. Man kan melde sig til det via DeiC eScience Vidensportal.

DeiC administrerer netværket, der ledes af en styregruppe bestående af:

Dansk

Spænder juraen ben for din forskning?

Har juridiske problemstillinger stillet hindringer i vejen for dit arbejde som forsker? Eller har du spørgsmål om jura i forskningssammenhæng? Så vil DeiC eScience kompetencecenter gerne høre fra dig.

”Et af de store problemer er, at ophavsrettighedsloven og persondataloven forhindrer, at man kan lave ordentlig forskning i digitale data."

Dansk

Fremtiden for tjenesterne om ophavsret i forskning og undervisning

DeiC har sammen med Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) gennem årene drevet forskellige tjenester og aktiviteter om ophavsret. Men fra 2014 har UBVA ønsket, at tjenesterne fremover skal findes på to selvstændige portaler. Fra marts 2014 vil man således kunne finde to portaler med vejledninger om hhv. undervisning og forskning.

Dansk
Keywords: 
Abonnér på RSS - jura