DMPonline

Data management-planer med DMPonline

DMPonline er baseret på open source kodebase (DMPRoadmap), som er udviklet I fællesskab af Digital Curation Center (DCC) og University of California Curation Center (UC3).

Hvornår bruges DMPonline?

Krav: Nogle institutioner og bevillingsgivere har et krav om at udarbejde en data management-plan og anbefaler brugen af DMPonline.

Dansk

Nyhedsbrev februar 2020: Stor HPC-analyse omhandler nu en fireårig periode | Zoom fordoblede antallet af mødetimer i 2019 | CodeRefinery afholder workshop på DTU

Gennem februar har vi set nærmere på et par af de tjenester, som DeiC tilbyder.

Online-mødetjenesten Zoom og den trådløse netforbindelse eduroam hører til blandt de populære, og det afsløres da også af statistikken for 2019, hvor begge tjenester har oplevet markante stigninger i henholdsvis mødetimer og antallet af bruger-login.

Dansk

Opdateret databehandleraftale for DMPonline

En data management-plan (DMP) beskriver de data, der ligger til grund for dit forskningsprojekt, og DMPonline er et værktøj, der hjælper dig med at skrive data management-planen. 

Den indeholder detaljer om, hvordan du vil indsamle, strukturere, analysere og offentliggøre dine data. Andre elementer som håndtering af eksterne krav og værdien af dine data for andre forskere eller offentligheden er også vigtige dele af en god data management-plan.

Dansk

Online værktøj hjælper forskere med at udarbejde datamanagementplaner

Anders Sparre Conrad på DeiC konference 2017
Anders Sparre Conrad fortalte om DMPonline på DeiC konference 2017.

Et nyt værktøj hjælper forskere med at skrive den datamanagementplan, der ofte er første skridt på vejen mod at få styr på forskningsdatamanagement: DMPonline.

DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) og DeiC stiller DMPonline gratis til rådighed for danske forskere i år og næste år. DeiC står for den tekniske drift.

Dansk
Abonnér på RSS - DMPonline