DataCite

DataCite Konsortium

DataCite er en international non-profit organisation der udsteder persistente identifikatorer (DOI’er) til forskningsdata oa. forskningsobjekter (fysiske, digitale eller abstrakte).

Formålet er at det skal være nemt at findes, tilgå og citeres, mhp. at denne type forskningsoutput kan findes og genanvendes.

Dansk

Digitale nummerplader til forskningsdata bliver gratis

Nummerplade

Per 1. januar 2018 overtager DeiC driften af DataCite Danmark, der hidtil har været drevet af DTU. DataCite Danmark er det danske bindeled til den internationale DataCite-organisation, der leverer unikke og langtidsholdbare identifikatorer i form af DOI'er (Digital Object Identifier) specielt til forskningsdata.

Institutioner og organisationer har indtil nu skullet betale et årligt bidrag for at anvende DataCite. Denne betaling bortfalder, da der fremover er skabt national finansiering til driften af DataCite Danmark.

Dansk
Abonnér på RSS - DataCite