Data management

Partnerskabsaftale for EOSC er nu publiceret

Grundtanken i European Open Science Cloud-projektet er, at forskningen skal have mulighed for at tage afsæt i alle de data, som allerede eksisterer på tværs af fagområder og landegrænser.

Eller i en enkelt sætning: Et indre marked for data i Europa med tilhørende infrastruktur og tjenester.

Det midlertidige mandat for EOSC (EOSC governance) ophører den 31. december 2020 og for at fortsætte arbejdet, er der derfor behov for en ny organisering (EOSC Association), som kan repræsentere de europæiske fællesinteresser.

Dansk

Nordisk undersøgelse: Sådan står det til med FAIR og EOSC

DeiC har stået i spidsen for dataindsamling i Danmark omkring open data-politikker og services på institutioner, universiteter og blandt udvalgte interessenter.

Det er gjort som et led i et nordisk projekt, der igen er en del af en fælleseuropæisk opgave omkring klarlægning af, hvordan det åbne data-landskab ser ud.

Dansk

Registerforskning kan kaste nyt lys over pandemien, der har ramt verden

Data – og gerne i store mængder - kan tilføje nye sammenhænge, som kan være svære for forskerne at få øje på med det blotte øje.

I en pandemi-situation, som vi oplever i øjeblikket, kan data således være en stor hjælp eksempelvis til forståelse af hvem, der smittes mest eller bliver hårdest ramt af sygdom.

Dansk

Nyt job: Vil du arbejde med data management hos DeiC?

Har du interesse for data management, og er du på jagt efter et nyt job, så læs endelig videre.

DeiC leder nemlig efter en person, der blandt andet skal være med til at udvikle en ny national FAIR (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable) data management-strategi, etablere data steward-kompetencer på nationalt niveau og gennemføre kurser, workshops og events i samarbejde med universiteter og forskere.

Dansk

Ny rapport: Model til at belønne bidrag til Open Science

Knowledge Exchange (KE) har udgivet en midtvejsrapport Openness Profile: Defining the Concepts, der bekriver de foreløbige resultater fra ét af deres projekter, der har som målsætning at forbedre evaluering af forskning og forskere.

I dag giver forskningsevaluering typisk ikke fuld anerkendelse for alle bidrag til Open Science eksempelvis aktiviteter, der knytter sig til FAIR data eller at gøre forskningsdata frit tilgængelige.

Dansk

Dansk deltagelse i ny europæisk ekspertgruppe om Open Science

I januar 2020 blev DeiC dansk partnerorganisation i Knowledge Exchange (KE), der arbejder for at fremme Open science, særligt digital infrastruktur og services for forskning og videregående uddannelser.

Du kan læse mere om Knowledge Exchange her.

Karsten Kryger Hansen er chefkonsulent og data management-koordinator på Aalborg Universitetsbibliotek. 

Dansk

Arbejdet med en ny strategi for data management er skudt i gang

I strategien for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur fra 2019 kan man læse, at der skal udarbejdes en national strategi for data management baseret på FAIR-principper (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable).

Målet er, at nye forskningsdata inden for en periode på to til tre år på denne måde kan gøres tilgængelige gennem European Open Science Cloud (EOSC).

Strategien skal derfor udstikke principper for hvordan forskere, forskningsinstitutioner, bevaringsinstitutioner, forskningsfinansierende fonde med flere, skal håndtere data management.

Dansk

Opdateret databehandleraftale for DMPonline

En data management-plan (DMP) beskriver de data, der ligger til grund for dit forskningsprojekt, og DMPonline er et værktøj, der hjælper dig med at skrive data management-planen. 

Den indeholder detaljer om, hvordan du vil indsamle, strukturere, analysere og offentliggøre dine data. Andre elementer som håndtering af eksterne krav og værdien af dine data for andre forskere eller offentligheden er også vigtige dele af en god data management-plan.

Dansk

Ny udgave klar: Kom på kursus i FAIR Data Stewardship

I fremtiden skal data managere og data stewards kende til FAIR-principperne (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable), og hvordan de anvendes i praksis.

Den viden er der nu mulighed for at erhverve, da NeIC, SNIC og SND i samarbejde afholder det tredje nordiske kursus med titlen ”FAIR Data Stewardship Course”.

Arrangementet løber af stablen i Uppsala, Sverige, den 30. marts til 3. april 2020.

Dansk

Det Koordinerende Organ for Registerforskning indlemmes i DeiC

I forbindelse med årsskiftet er Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) blevet en del af DeiC.

DeiC har frikøbt 50 procent af specialkonsulent Jeppe Klok Dues tid, hvor han skal være leder af KOR-sekretariatet. Billedet er taget på DeiC konference 2019, og det er Jeppe Klok Due til venstre.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - Data management