Data management

Anbefalinger til implementering af Open Science meritering

Knowledge Exchange (KE) har netop udgivet den afsluttende rapport for projektet  Openness Profile: Modelling research evaluation for open scholarship. Målgruppen er forskere og beslutningstagere med tilknytning til forskningssektoren (f.eks. universiteter, bevillingsgivere, biblioteker), som har interesse for forskningsevaluering. Lorna Wildgaard fra Det Kongelige Bibliotek (KB) har bidraget som dansk ekspert i projektet.

Dansk

DM Rådgivende Forum

DM Rådgivende Forum er etableret af DeiC’s bestyrelse for at sikre dialog og inddragelse af universiteterne i udviklingen af et nationalt storage- og infrastrukturlandskab til understøttelse af data management.

DM Rådgivende Forum skal via sin rådgivning stimulere og styrke udviklingen af fælles nationale tjenester og aktiviteter på data management-området ud fra princippet om, at investeringer i digital infrastruktur til forskning og uddannelse skal koordineres, udnyttes og drives effektivt.

Dansk

Nationalt samarbejde

DeiC koordinerer og evaluerer leverancen af den digitale forskningsinfrastruktur og understøtter udvikling i det nationale samarbejde med teknisk, politisk og international viden. Med universiteternes engagement hjælper vi forskere til at forstå, hvilken infrastruktur, der står til rådighed og hvordan de får adgang. Du kan se her de forskellige nationale projekter DeiC er involveret. 

Dansk

Her er FAIRification Roadmaps for to forskergrupper

DeiC afviklede henover sommeren og efteråret 2020, sammen med GO FAIR Foundation, en række internationalt forankrede workshops, som skal hjælpe forskerne med at strukturere metadata således, at computere helt automatisk kan finde og anvende informationerne.

Målet med disse workshops, Metadata for Machines (M4M), er at udvikle metoder og løsninger til, hvordan man rutinemæssigt kan skabe og bruge maskinlæsbare metadata inden for en bred vifte af forskningsfelter.

Du kan læse mere om DeiC GO FAIR M4M her:

Dansk

Ny høring om fremtidens data management-strategi

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen bad den 1. februar 2020 DeiC om at varetage udarbejdelsen af en national strategi for data management baseret på FAIR-principper for forskningsdata. FAIR-principperne handler om forskningsdata - Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse of digital assets.

Dansk

Nyt forum skal rådgive om data management

Da Uddannelses- og Forskningsministeriet og universiteterne afsluttede arbejdet med Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur, blev behovet for en øget dialog og brugerinddragelse i udviklingen af infrastrukturen understreget.

For at understøtte denne beslutning har man valgt at etablere DM Rådgivende Forum som et rådgivende organ i DeiC.

Dansk
Keywords: 

Ny referencegruppestruktur på vej

De nye referencegrupper skal medvirke til en øget dialog på tværs af universiteterne og med DeiC, og være med til at sikre en udvikling af den digitale infrastruktur og kompetencer til at anvende den, der muliggør dansk forskning i verdensklasse.

Referencegrupperne vil blive nedsat henover efteråret efter indstilling fra universiteterne, undtagen for CIO gruppen og CISO forum, der er eksisterende fora under Danske Universiteter.

 

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - Data management