Center for Cybersikkerhed

DKCERT skal varetage telebranchens decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed

Regeringen udsendte i maj 2018 National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Et af initiativerne er, at der skal udarbejdes sektorstrategier for samfundskritisk infrastruktur inden for sundhed, finans, tele, søfart, transport og energi.

Sektorerne skal bl.a. opbygge decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS’er) til at sørge for informationsudveksling og validering af information mellem sektorerne og Center for Cybersikkerhed (CFCS) samt forestå vedligeholdelsen af risiko- og sårbarhedsvurderinger.

Dansk

Chef for trusselsvurderingsenheden: Stater udgiver sig for at være kriminelle for at gemme sig

DeiC konference 2018: Trusselsvurderingsenheden hos Center for Cybersikkerhed (CFCS) tager temperaturen på nationens sikkerhed på primært fire forskellige områder.

Formålet er ikke at udarbejde en teknisk vurdering men at beskrive de trusler, som nationen står overfor i forhold til angreb fra stater, kriminelle, terrorister eller i forbindelse med indtrængen af ideologiske årsager.

Dansk
Abonnér på RSS - Center for Cybersikkerhed