AmberScript

Rammekontrakten for fremtidens tale-til-tekst-tjeneste er på plads

Colourbox

Det er efterhånden almindeligt, at man anvender automatiske tale-til-tekst-værktøjer til formål som eksempelvis hurtig transskription af dine forskningsinterviews, foredrag, fokusgruppeinterviews eller anden lyd, der er relevant for studerende og forskere.

I øjeblikket deles universiteterne om nogle licenser til KONCH, og det er tidligere blevet en mulighed at tilkøbe AmberScript til DeiCs Kaltura-tjeneste.

Dansk
Abonnér på RSS - AmberScript