Strategi

Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur udarbejdet af et udvalg med repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og de danske universiteter udgør rammerne for DeiCs aktiviteter.

 I januar 2019 udgav Uddannelses- og Forskningsministeriet "Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur" . Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra universiteterne og Ministeriet. DeiCs bestyrelse har til opgave, at forberede overgangen til en ny organisering for det nationale samarbejde om forskningsinfrastruktur, baseret på anbefalingerne i den udarbejdede strategi.

Vision

Forskere ved de danske universiteter skal have adgang til en digital infrastruktur, der muliggør forskning og uddannelse i verdensklasse.

Principper

  • Forskere indenfor alle hovedområder skal have adgang til digital infrastruktur på transparente vilkår
  • Der skal være en klar og tydelig rolle- og arbejdsfordeling mellem aktiviteter på det nationale niveau og institutionsniveau
  • Investeringer i kostbar digital infrastruktur til forskning skal koordineres og udnyttes og drives effektivt
  • Der skal etableres et langtidsholdbart og fleksibelt samarbejde med en stærk international forankring
  • Der skal være stabilitet omkring økonomi for at sikre kontinuerlig modernisering af teknologi og løbende kompetenceudvikling

 

Revideret 09/10/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold