SatCOM: DeiC hjælper dig med køb og brug af satellittjenester

Hvis du er forsker, som skal på feltarbejde et sted på kloden, hvor det er vanskeligt at få internet og stabile kommunikationslinjer, så kan du få hjælp af DeiC.

SatCom-projektet i DeiC har i løbet af 2019 talt med en bred vifte af forskere og brugere af satellittjenester i Danmark. Vi har konstateret, at satellitkommunikation allerede bruges af en lang række grupper, som er bredt fordelt blandt institutionerne tilsluttet forskningsnettet.

Satellitkommunikation bruges både til faste installationer på skibe, huse i Grønland og til måleprober. Desuden bruger flere grupper satellitkommunikation mange forskellige steder i verden som et personligt kommunikationsværktøj.

Anskaffelse af udstyr og abonnementer til formålet sker dog oftest decentralt og uden større konkurrenceudsættelse, hvilket kan føre til dyre og uhensigtsmæssige løsninger.

Flere grupper anvender satellitkommunikation mange forskellige steder i verden som et personligt kommunikationsværktøj.

DeiCs SatCOM projekt råder i dag over udstyr og abonnementer og kan derfor nu tilbyde dig udlån af satellitudstyr til testformål.

Dette kan ske via en ”net i kuffert-løsning”. Formålet med ”net i kuffert” er primært at tilbyde forskere adgang til tjenesterne på det danske forskningsnet og afprøve løsningerne under diverse brugsscenarier.

EU-udbud i 2020

I foråret 2020 vil projektet i samarbejde med DeiCs søsterorganisationer i Norden gennemføre et EU-udbud. Dette udbud forventes at føre til en fælles rammekontrakt omfattende SIM-kort, abonnementer og forbrug til det globale Iridium netværk i efteråret 2020. Senere kan andre satellittjenester blive omfattet af projektet.

SatCom vil sammen med andre forskere og leverandørerne på markedet ligeledes tilbyde dig hjælp til effektiv anskaffelse og effektiv brug af satellittjenesterne. Det vil ske via f.eks. indkøbsrådgivning, FAQ’ere, brugergrupper, mv.

Du vil løbende kunne følge med i fremdriften af SatCOM-udbuddet og udviklingen af SatCOM-tjenesterne hos DeiC på denne side.

Ønsker du at bidrage, eller har du brug for mere viden, så kontakt satcom@deic.dk.

Revideret 21/01/20

Relaterede nyheder

Relateret indhold