Nyhedsbrev december 2016: Data afløser den videnskabelige artikel | Udbud om videomøder | Applikationsekspert underviser forskere

Af Torben B. Sørensen , 20/12/16
Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, december 2016.

Årets sidste nyhedsbrev indeholder en lille julegave til brugerne af videokonferencer: DeiC stiller to nye systemer til rådighed til test, så man kan afprøve alternativer til vores velkendte Adobe Connect og Avaya/Scopia Desktop.

Vi bringer også et referat af det møde med professor Barend Mons, som DeiC arrangerede i sidste måned. Det var en lejlighed til at komme tæt på tankerne bag European Open Science Cloud via en engageret og kritisk deltager i arbejdet.

DeiC ønsker alle brugere, samarbejdspartnere, leverandører og andre kontakter en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi takker for samarbejdet i 2016 og ser frem til, at det fortsætter næste år.

Vi glæder os til at møde jer til møder og konferencer igen i 2017, så vi sammen kan fortsætte arbejdet med udvikling af e-infrastruktur og udbredelsen af eScience til dansk forskning.

God fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev


Barend MonsData vil afløse den videnskabelige artikel

Fremtidens forskning bygger på data snarere end artikler om data. Det var et af budskaberne fra professor Barend Mons på et møde for danske forskere.

Barend Mons er formand for den højniveau-ekspertgruppe, som EU-kommissæren for forskning har bedt komme med et udspil til, hvordan tankerne bag European Open Science Cloud kan blive til virkelighed. Han indledte med at sige, at "European Open Science Cloud er hverken European, open, science eller cloud."

Udbud om videomøder afgøres inden sommer

DeiC deltager i et fælleseuropæisk udbud om et system til videokonferencer, der ventes afgjort i andet kvartal 2017. I mellemtiden kan man afprøve alternativer. GÉANT og NORDUnet koordinerer et fælleseuropæisk udbud om en platform til videomøder, der skal bruges af DeiC og andre nationale forskningsnet.

Mens vi venter på afgørelsen, har DeiC åbnet for test af to nye videosystemer: Zoom og meet.deic.dk.

Lukas BergerApplikationsekspert skal lære forskere at programmere

DeiC har ansat Lukas Berger som national repræsentant i CodeRefinery-projektet, der skal øge kvaliteten af videnskabelig software. Formålet med projektet er at gøre forskere bedre til at udvikle software og udnytte de muligheder, ny hardware og software tilbyder.

En del af projektet går ud på at undervise forskerne i moderne systemudviklingsmetoder og værktøjer. Den opgave kommer Lukas Berger til at stå for.

NeIC søger to projektledere

Den nordiske eScience-organisation NeIC søger en leder af et uddannelsesprogram og en projektleder for ressourcedeling. NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) har slået to ledige stillinger op. Begge stillinger er nyoprettede og handler om at lede nye aktiviteter inden for eScience i Norden.

Den kommende Training Programme Manager skal udvikle og hjælpe med at implementere et uddannelsesprogram. Målgruppen er teknisk personale hos nordiske e-infrastruktur-organisationer.

Som Resource Sharing Project Manager får man ansvaret for at implementere en væsentlig del af NeIC's strategi i praksis: Deling af ressourcer på tværs af organisationer og lande. Ressourcer kan både være hardware (computerkraft og storage), software, tjenester og menneskelige ressourcer.

Ashokaditya MohantyDeiC ansætter systemudvikler

Ashokaditya Mohanty er ansat som systemudvikler på DeiC, hvor han blandt andet skal videreudvikle data.deic.dk. DeiC har ansat Ashokaditya Mohanty, der er uddannet civilingeniør fra DTU. Ashokaditya Mohanty er 32 år og har i et par år været involveret i udviklingen af data.deic.dk som studentermedhjælper.

Hans første opgave som fastansat er at udvikle brugergrænsefladen til det system til bekæmpelse af DDoS-angreb (Distributed Denial of Service), DeiC planlægger at tilbyde brugerne af forskningsnettet.


DeiC årshjul Årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for disse områder:

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2017


TræningskurserTil kalenderen

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience. Nedenfor følger et aktuelt udpluk, hele listen kan ses her:

eScience Vidensportal | Træningskurser


High-Performance Computing

man 02 jan | DTU Lyngby

General course objectives: The advent of cost-effective multi-core computers has enabled researchers to carry out complex simulations on commodity hardware. However, very few applications exploit the potential processing power of these machines.

High Performance Computing: FORTRAN, OpenMP and MPI

man 02 jan | DTU Lyngby

General course objectives: FORTRAN is one of the principal languages used in scientific, numerical and engineering programming and knowledge in FORTRAN is an indispensible qualification for students, researchers, and engineers.

Introduction to applied statistics and R for PhD students

man 02 jan | DTU Lyngby

General course objectives: Make the participants able to perform a standard statistical analysis of their own data and relate the results to the practical application. The participants will be able to carry out statistical analyses using the statistical package R.

Datatilsynet afholder webinar om offentlig forskning og statistik

fre 06 jan | Webinar

Datatilsynet afholder den 6. januar 2017, kl. 9.30-12.30, et webinar om offentlig forskning og statistik, som relevante medarbejdere i regioner, kommuner, universiteter og andre statslige myndigheder hermed inviteres til at deltage i.

Datamodellering, Introduktion

man 06 feb | Teknologisk Institut - Taastrup

Datamodellering, Introduktion Målet med dette kursus er at sætte dig i stand til at designe en database ud fra et givent datagrundlag. Du lærer begreber og værktøjer til at støtte dette arbejde. Kurset vil således sætte dig i stand til at opbygge en logisk database og at kvalitetssikre den.

Crypto Conference på ITU: Overvågning og privatliv på nettet

tor 30 Mar | IT-Universitetet, København

Hvordan beskytter man privatlivet på nettet i en tid, hvor vores devices konstant sladrer om vores gøren og laden? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt at bekymre sig om? Crypto Conference på ITU den 30. marts byder på både tankevækkende oplæg og en workshop.

Certifikat i persondataret

lør 29 apr | Konferencesektionen på SDU

Nye EU-regler skærper kravene for håndtering og beskyttelse af persondata for alle organisationer. Med dette program bliver du certificeret til at håndtere de kommende regler. I maj 2018 får reglerne i den nye  EU-forordning om databeskyttelse virkning i Danmark.


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.

Øvrige kurser og seminarer

Danske ph.d.-kurser kan findes i en fælles database på PhD Courses in Denmark. Søg fx. på "computing" eller "datamanagement".

Nationale kurser

Kurser om jura og ophavsret

Ophavsretten får større og større betydning for både forskere og undervisere. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udbyder en række relevante kurser.


Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.

 


 

Relaterede nyheder

Relateret indhold