Nyhedsbrev oktober 2016: Danmark fortsætter i PRACE | DeiC konference sætter rekord | Supercomputerdag for forskere

Af Torben B. Sørensen , 25/10/16
Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, oktober 2016.

I denne måneds nyhedsbrev har vi fokus på de fordele, som det europæiske supercomputerprogram PRACE giver danske forskere. Danmark fortsætter i det nye PRACE-2-program, der giver adgang til tre gange flere ressourcer end i foregående ansøgningsrunde.

Vi samler også op på DeiC konference 2016, der blev den hidtil bedst besøgte af vores konferencer. Var du ikke selv blandt deltagerne, kan du se videoer af en række af indlæggene på vores websted.

God fornøjelse med læsningen!

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev


DeiC indbyder til pilotprojekter på Kulturarvsclusteret

Forskere inden for humaniora og samfundsfag indbydes til at bruge DeiC Nationale Kulturarvscluster til pilotprojekter. DeiC inviterer forskere til at indgive interessetilkendegivelser om at blive et nationalt eScience-pilotprojekt. De udvalgte forskningsprojekter får adgang til at bruge Kulturarvsclusteret, der er en mindre supercomputer placeret ved Statsbiblioteket i Aarhus. Invitationen gælder primært humanistiske og samfundsfaglige forskere, men andre forskningsområder kan også komme i betragtning.


Danmark fortsætter i PRACE-samarbejdet

DeiC har på vegne af Danmark forpligtet sig til at fortsætte i anden fase af det europæiske samarbejde om adgang til store supercomputere, PRACE. Med PRACE 2 er samarbejdet gået over til sin næste udviklingsfase. Nu er det ikke længere stort set gratis at deltage, om end det stadig er billigt i forhold til de mange ressourcer, forskerne får adgang til.

Gennem DeiCs medlemskab af PRACE kan danske forskere få adgang til at regne på europæiske supercomputere, der er blandt de største i verden til forskning.

PRACE-logo

Søg om regnetid på europæiske supercomputere

PRACE-samarbejdet har åbnet for ansøgninger om regnetid i to puljer: Dels til de allerstørste supercomputere, dels til mindre anlæg. Danske forskere kan nu søge om regnetid på de supercomputere, der indgår i PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

Tre danske rumprojekter får PRACE-regnekraft til stjerneforskning

Forskere fra Niels Bohr Institutet har fået tildelt regnekraft på supercomputere i PRACE-samarbejdet til tre projekter. Projekterne modellerer og analyserer solaktivitet, stjernedannelse og planetdannelse.

Visualisering af dannelsen af en ny planet.


DeiC og supercomputercentre inviterer forskere til temadag om supercomputere

Forskere og deres forskning er i centrum ved den supercomputerdag, som DeiC inviterer til i samarbejde med Danmarks tre nationale supercomputeranlæg. Hvordan kan jeg anvende supercomputere i min forskning? Det spørgsmål vil DeiC gerne hjælpe forskere med at besvare. Derfor inviterer vi til temadag om supercomputere på DTU den 7. november.


Forskere og it-folk mødtes til konference om eScience

Oldtidsgenetik, indkøb af kommercielle cloud-tjenester og nye metoder til informationssikkerhed lokkede rekordmange til DeiC konference 2016 i Kolding. Med 213 deltagere satte DeiC konference 2016 rekord som den hidtil bedst besøgte DeiC konference.

Alle indlæg fra spor 1 og plenum er optaget på video og kan ses på DeiCs websted. Find links til videoer og præsentationer fra programsiden:

Tilhørere ved DeiC konference 2016

Europæisk satsning på eScience gør dansk vision nødvendig

Hvis Danmark skal følge med i den internationale forskningskonkurrence, skal vi udvikle en national vision og investere i både mennesker og teknologi. Det var budskabet fra bestyrelsesformand Børge Obel, DeiC, ved åbningen af DeiC konference 2016.


Nye routere skal bekæmpe DDoS-angreb

DeiC har sendt en ordre på to nye core-routere til forskningsnettet i udbud. De skal understøtte standarden FlowSpec, så de kan indgå i bekæmpelsen af DDoS-angreb (Distributed Denial of Service). De nye centrale routere er nødvendige, fordi forskningsnettet i de kommende måneder opgraderes med nyt optisk udstyr.

Det nye net får mulighed for at sende data med op til 100 gigabit/s, hvor grænsen i dag er på 10 gigabit/s. De eksisterende routere understøtter ikke 100 Gbit/s, derfor er en opgradering nødvendig.


WAYF flytter til Lyngby

De ansatte i WAYF (Where Are You From) er flyttet fra IT-Universitetet til DeiCs hovedkvarter i Lyngby. WAYF er rykket ind på anden sal i bygning 305 på DTU. Dermed befinder de sig samme sted som hovedparten af DeiCs øvrige aktiviteter. Hidtil har WAYF boet til leje hos IT-Universitetet på Amager.


Forsiden på DeiC Teknisk servicekatalogTeknisk servicekatalog er opdateret

En ny version af DeiC Teknisk Servicekatalog er klar til download. DeiC Teknisk Servicekatalog 2016 er kommet i version 1.2.

Servicekataloget indeholder en kort beskrivelse af de tjenester, DeiC tilbyder universiteterne.

I den nye version er beskrivelserne af de tre nationale supercomputere opdateret. Endvidere er der nyt om prisstrukturen for data.deic.dk.

Servicekataloget kan hentes i PDF-format på DeiCs websted.


Abacus åbner nyt websted

Information om supercomputeren Abacus 2.0 kan nu findes på en ny adresse. DeiC Nationale HPC Center, Syddansk Universitet, har indviet et nyt websted.

Fremover kan information om Abacus 2.0 findes på abacus.deic.dk. Webstedet er på engelsk.


DeiC årshjul Årshjul

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for disse områder:

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2016


TræningskurserTil kalenderen

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience. Nedenfor følger et aktuelt udpluk, hele listen kan ses her:

eScience Vidensportal | Træningskurser


Viz Tools in the Humanities

tir 25 okt | AU Library, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 5, Building 1461

Visualization (Viz) has become an essential component of Digital Humanities research and education. Whether we use Viz for identifying patterns, exploring results or communicating findings, we rely on visualization tools to simplify often complex relationships.

Uddannelse i Persondatabeskyttelse – fra juridiske krav til praktisk implementering

ons 26 okt | Teknologisk Institut - Taastrup

Den nye EU persondataforordning er nu politisk vedtaget, hvilket betyder at virksomheder skal sikre, at kravene i forordningen overholdes. Uddannelsen vil give dig den nødvendige indsigt i de juridiske krav samt ruste dig til at agere som intern rådgiver eller Data Protection Officer (DPO).

Pop-Up-Lab - All Day Student Event

ons 26 okt | AU Library, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 5, Building 1461

Humanities students will showcase simple solutions for harvesting their field’s low-hanging fruits, and useful tools in the field of Digital Humanities will be demonstrated.

Udvidet kursus om forskning, etik og jura (gratis)

fre 28 okt | København

Der er mange regler om forskning. De kan være juridiske, etiske eller begge dele. Nogle regler giver forskerne eller institutionerne rettigheder. Andre regler pålægger forskerne eller forskningsinstitutionerne pligter. Hvordan sikrer man adgangen til "Open Access"?

Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder,

tor 03 nov | Københavns Universitets festsal, Frue Plads, 1017 København K

Forskning resulterer tit i noget, der kan beskyttes af intellektuelle ejendomsrettigheder. Det gælder f.eks. artikler, bøger, opfindelser og visse former for forskningsdata. Rettighederne opstår hos forskerne, men overdrages så normalt videre til andre.

National Supercomputing Day - Perspectives of High Performance Computing

man 07 nov | DTU, Lyngby – Main building 101, meeting room 1

Supercomputing enables researchers to obtain a great amount of results coming from various fields. In order to provide researchers an exhaustive insight into the potential of supercomputing the DeiC eScience Center in cooperation with coordinators from the Danish national supercomputer systems: DeiC National HPC Centre, SDU (Abacus 2.0), DeiC Life Science Supercomputer, DTU (Computerome), and DeiC National Cultural Heritage Cluster, State and University Library are pleased to invite you to a theme day with a focus on “research and researchers".

An introduction to parallel programming using Message Passing with MPI

tir 08 nov | Lund University, Sverige

Message Passing is presently the most widely deployed programming model in massively parallel high performance computing. Message passing is suitable for programming a wide range of current computer architectures, ranging from multi-core desk top equipment to the fastest HPC systems in the world.

Grundkursus i ophavsret (gratis)

fre 11 nov | København

Ophavsretten får større og større betydning i disse år. Det gælder ikke mindst for undervisere og forskere og deres tillidsrepræsentanter. Fx: Hvem ejer forskningen, forskerne eller læreanstalterne? Hvad indebærer det at have ophavsret? Hvornår skal man have tilladelse, før man bruger et værk?


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.

Øvrige kurser og seminarer

Danske ph.d.-kurser kan findes i en fælles database på PhD Courses in Denmark. Søg fx. på "computing" eller "datamanagement".

Nationale kurser

Kurser om jura og ophavsret

Ophavsretten får større og større betydning for både forskere og undervisere. Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) udbyder en række relevante kurser.


Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via LinkedIn, Facebook og Twitter.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.

Facebook
LinkedIn
Twitter

 


 

Relaterede nyheder

Relateret indhold