Nyheder

27/02/14 – Der er nu nedsat en programkomité, som skal planlægge det faglige program for årets DeiC konference. Konferencen finder sted den 30. september – 1. oktober på Comwell, Middelfart. ...
27/02/14 – DeiC har sammen med Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) gennem årene drevet forskellige tjenester og aktiviteter om ophavsret. Men fra 2014 har UBVA ønsket, at tjenesterne fremover skal...
24/02/14 – Af Dorte Olesen Efter længere tids sygdom er Karel Vietsch afgået ved døden,  61 år gammel. Karel var fra 1996 generalsekretær for TERENA (The Trans-European Research and...
06/02/14 – Rektorkollegiet, Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket samt Statens Arkiver har udpeget medlemmer til Styregruppen for National Data Management, der får ansvaret for at udarbejde strategi,...
16/01/14 – Nedenfor Call tekst fra EUDAT. EUDAT is offering free resources and expertise to pilot collaboration projects as part of its Collaborative Data Infrastructure where users, community centres and large data centres collaboratively tackle data challenges. Research communities...
08/01/14 – Det Frie Forskningsråd har vurderet de indkomne ansøgninger i forbindelse med DeiC Call 2013. DeiC Call 2013 Følgende har fået tildelt bevillinger: Bevillingsmodtager ...
20/12/13 – DeiC har underskrevet en hensigtserklæring med Syddansk Universitet om etablering af et nationalt supercomputercenter. Computeren skal kunne bruges af forskere fra alle...
20/12/13 – God jul 2013 og godt nytår 2014: Nyhedsbrev fra Danish e-Infrastructure Cooperation - december 2013 Vi ser tilbage på et hæsblæsende 2013 - og frem til et 2014 fyldt med nye og spændende aktiviteter. Gennem konferencen og mange møder i forskellige sammenhænge har vi forsøgt at...
20/12/13 – Af Martin Bech, CTO DeiC udbygger fortsat forskningsnettet for at komme ud til flere og flere lokationer. Herudover skal der også ske en fornyelse af det optiske...
20/12/13 – 2013 var for os, - som for de fleste - endnu et travlt år. Efter at DeiCs bestyrelses fastlagde strategien for perioden 2012 - 2016 i september 2012, var vi ved årsskiftet klar til at definere og gå i gang...

Sider