Pilotprojekter analyserer kuldioxid og forskercitater

Af Torben B. Sørensen , 23/09/15
De første pilotprojekter under DeiCs Call of interest for National eScience Pilot Projects er udvalgt. Forskerne får tildelt regnetid på supercomputeren Abacus 2.0 på Syddansk Universitet.

De første pilotprojekter på DeiC Nationale HPC Center, SDU, er i gang. Forskere fra Copenhagen Business School vil blandt andet se på, hvad det medfører for spredning af viden, når forskere flytter rundt mellem institutter. Klimaforskere fra Københavns Universitet undersøger, hvad klimaforandringer betyder for, hvor gode planter er til at optage kuldioxid.

Forskerholdene deltager i DeiCs Call of interest for National eScience Pilot Projects. De får tildelt regnetid på supercomputeren Abacus 2.0 på Syddansk Universitet. De kan også få eksperthjælp til arbejdet med at få deres modeller og simuleringer til at køre på computeren.

Analyserer citater

Forskerne fra Copenhagen Business School har tre delprojekter. Det ene undersøger, hvordan akademiske forskere flytter rundt mellem afdelinger, og hvordan viden spredes. Det sker via en analyse af citater i videnskabelige artikler.

Et andet projekt ser på den geografiske fordeling af manglende ligeløn.

Det tredje projekt går ud på at opbygge en livscyklusmodel, der ser på sammenhængen mellem boligforhold, fødselstal og kvinders beskæftigelse.

Klima og kuldioxid

Projektet fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet undersøger, hvilken indflydelse klima og kuldioxid har på den naturlige kulstofbinding, som planterne foretager.

Forskerne vil simulere, hvad forskellige udviklingsscenarier vil medføre for kulstofbindingen. De baserer deres arbejde på den dynamiske vegetationsmodel LPJ-GUESS, som de selv er med til at videreudvikle. Projektet ser på planterne på den nordlige halvkugle.

Data fra klimasimuleringerne vil blive offentliggjort, efter at forskerne har publiceret resultaterne i videnskabelige tidsskrifter.

I alt udlodder DeiC 25 pilotprojekter. Hvert projekt kan få op til 1.000 regnetimer (nodetimer) og otte timers konsulentbistand fra Syddansk Universitets supercomputerspecialister.

Læs mere

DeiC indbyder til pilotprojekter på supercomputer

Relaterede nyheder

Relateret indhold