Pressemeddelelse: Forum vil hjælpe forskere med at håndtere data i eksplosiv vækst

Af Torben B. Sørensen , 19/05/15
Et nystiftet forum skal hjælpe danske forskere med at lagre og dele digitale data fra deres forskningsprojekter. Det er afgørende for dansk forsknings konkurrenceposition, mener formanden for det nationale forum for forskningsdata management.

Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Det giver udfordringer for videnskaben: Hvordan kan forskerne gemme deres data for eftertiden, så andre forskere kan få glæde af dem? Det spørgsmål skal det nationale forum for forskningsdatamanagement i de kommende år finde svar på.

”Det er en kompleks opgave. Men det er vigtigt, at vi får styr på forskningsdata. Danmark investerer store midler i forskning, både fra offentlig og privat side. Hvis vi skal få mest muligt ud af den investering, skal data være lagret på en måde, der gør det let at genfinde og bruge dem på nye måder. Det bliver et afgørende element i fremtidens internationale konkurrence på forskningsområdet,” siger professor Henrik Pedersen. Den tidligere dekan på Syddansk Universitet er netop blevet udnævnt til formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management.

Mængden af digitale data i verden fordobles hver andet år ifølge analysefirmaet IDC. Væksten gælder også i forskningsverdenen, hvor for eksempel en organisation som CERN producerer over 30 millioner gigabytes om året.

Forummet er etableret af DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) som et treårigt pilotprojekt. Forummet skal samle nøglepersoner såsom forskere, bibliotekarer, it-folk, forskerstøtteenheder og jurister. Forummet ventes at få 20-25 medlemmer.

”Formålet er at etablere en praksis og en infrastruktur, så datamanagement tænkes ind lige fra begyndelsen af et forskningsprojekt. Fremover bliver adgang til data afgørende, når forskere publicerer deres forskningsresultater. Så kan andre hente deres data og efterprøve resultaterne – eller måske finde nye måder at anvende dataene på,” mener Henrik Pedersen.

Dermed bliver datamanagement en mulighed for at skabe øget kvalitet og helt nye samarbejder, der kan give dansk forskning en konkurrencefordel internationalt. Men det forudsætter, at det bliver let for forskerne at indlevere data til opbevaring. Derfor vil forummet også trække på de erfaringer, forskere allerede har gjort på området:

”Vi skal ikke opfinde noget nyt, hvis der findes brugbare løsninger i forvejen. Men vi skal sikre, at nye løsninger følger vedtagne standarder, så systemerne kan kommunikere med hinanden,” siger han.
Den nyudnævnte formands første arbejdsopgave bliver at finde medlemmer til det nationale forum. Første møde i forummet er planlagt til efter sommerferien.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management er finansieret med midler fra DeiC, DEFF, universiteterne og bevaringsinstitutionerne. Etableringen af forummet er en del af den nationale strategi for forskningsdata management 2015-2018, som DeiC og DEFF har udarbejdet.

Den nationale strategi for forskningsdatamanagement kan læses her:
http://deic.dgw.deic.dk/national_strategi_med_bilag


DeiC – Danish e-Infrastructure Cooperation har til formål at understøtte udviklingen af Danmark som eScience nation gennem levering af e-infrastruktur (computing, datalagring, netforbindelser og understøttende tjenester), vejledning og initiativer på nationalt niveau. DeiC er en virtuel enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet og resultatet af en aftale indgået mellem de otte universiteter og Styrelsen for Forskning og Innovation. Se også www.deic.dk

DEFF, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, er en samarbejdsorganisation for danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. DEFF arbejder for, at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information gennem brugervenlige systemer og vejledning af høj kvalitet.


Denne pressemeddelelse i PDF-format

Relaterede nyheder

Relateret indhold