Vidensportal om eScience åbner

Af Torben B. Sørensen , 06/10/15
Det nyåbnede DeiC Kompetencecenter vil gøre Danmarks eScience-ressourcer og kompetencer tydelige for alle på tværs af universiteter og fagdiscipliner.

DeiC Kompetencecenter lancerer i dag DeiC eScience Vidensportal. Portalen skal udbrede viden om, hvordan forskning og uddannelse kan anvende it.

DeiC Kompetencecenter ønsker at gøre Danmarks eScience-ressourcer og kompetencer tydelige for alle på tværs af universiteter og fagdiscipliner. Det skal den nationale eScience Vidensportal hjælpe med til.

Portalen er drevet af DeiC eScience Kompetencecenter med en stærk forankring i Danmarks otte universiteter samt paraplyorganisationen Digital Humanities Lab (DIGHUMLAB).

DeiCs eScience vidensportal fungerer også som en guide til muligheder for databehandling og beregninger på såvel de nationale supercomputeranlæg som lokale anlæg på universiteterne. Guiden er rettet mod både nye og eksisterende eScience-forskere.

DeiC eScience Vidensportal

Relaterede nyheder

Relateret indhold