Projekter

DeiC deltager løbende i en lang række udviklingsaktiviteter både nationalt og internationalt.

Opdateret 21. januar 2020.

Alle interne projekter følger en fastlagt projektmodel, og alle udviklingsprojekter med et budget på 200.000 kr. eller over godkendes af bestyrelsen inden igangsættelse. Alle udviklingsprojekter under 200.000 kr. godkendes af bestyrelsesformanden. 

Læs mere om de enkelte projekter nedenfor. Kontakt os, hvis du har et forslag til et projekt, som DeiC bør tage op eller deltage i.

Igangværende projekter

Medarbejdere fra DeiC deltager derudover i en række udviklingsprojekter i GÉANT-projektet i samarbejde med NORDUnet.

Revideret 09/03/16

Relateret indhold