Klar med indkaldelse af ansøgninger og forslag til fremtidig finansiering af scientific computing inden påske

Af Gitte Julin Kudsk , 05/03/13

© Colourbox

På DeiC bestyrelsesmøde den 4. marts, blev det besluttet at offentligøre indkaldelse af ansøgning om midler til scientific computing. Det endelige beløb er ikke fastlagt, men vil blive minimum 15 mio. kr, hvis der er tilstrækkelig med kvalificerede ansøgninger. 

Opslaget vil blive annonceret på DeiCs website.

Denne indkaldelse af ansøgninger vil formentlig blive det sidste i denne udformning, idet DeiC i samarbejde med universiteter og forskningsråd arbejder på at finde en løsning på den fremtidige finansiering af området.

Den 19. februar 2013 havde DeiC taget initiativ til et møde mellem ledelsesrepræsentanter fra de 8 universiteter og formandskabet for Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd for at debattere muligheder for den fremtidige finansiering af Scientific Computing i Danmark. 

Understøttelse af Scientific Computing på universiteterne er hidtil delvist blevet finansieret af puljer uddelt af Dansk Center for Scientific Computing (DCSC). I forbindelse med nedlæggelsen af DCSC fik DeiC i en overgangsperiode en pulje på 50 mio. kr., der skal anvendes til computing faciliteter generelt frem til 2015. Herefter skal finansieringen findes ad anden vej. De i opslaget nævnte 15 mio. kr. tages fra denne pulje.

På nationalt plan kunne der være behov for en nyt stort HPC-facilitet med en kapacitet, der vil gøre det muligt for danske forskere at opnå de erfaringer, der skal til for at kunne deltage i internationale projekter under fx Prace. Samtidig vil en fælles national HPC-facilitet give mulighed for en langt større kapacitet end lokale anlæg. 

Der vil dog også stadig være behov et behov for lokale computing centre til visse projekter. 

Resultatet af mødet blev, at DeiC beskriver to modeller:

Model 1: En justeret decentral model, hvor DeiC udarbejder et fælles nationalt sæt af retningslinjer for brug og finansiering af et antal decentrale installationer med DeiC finansiering.  DeiCs kommende kompetencecenter kan rådgive og vejlede om brugen af regneanlægget.

Model 2: En ny model, hvor der i fællesskab investeres i større HPC-faciliteter og hvor brugen af anlægget reguleres gennem brugerbetaling, dels fra universiteternes egne driftsmidler, dels fra forskningsrådsbevillinger og dels fra andre fondsmidler. Brugen administreres af DeiC og DeiCs kommende kompetencecenter kan rådgive og vejlede om brugen af regneanlægget. Driften varetages i et samarbejde mellem værtsinstitution og DeiC.

Beskrivelserne af de to modeller sendes i høring hos mødedeltagerne snarest. En afklaring af hvilken model, der vælges, forventes at foreligge omkring Påske.

De to modeller vil blive lagt på DeiCs website, når de er udarbejdet. Hvis du har synspunkter med hensyn til de to modeller, er feedback meget velkommen! 

Relaterede nyheder

Relateret indhold