God opbakning til første nationale datamanagement interessentmøde

Af Anonym , 13/08/13

Af Projektleder Diba Markus

De første streger til en kommende national datamanagementstrategi blev tegnet før sommerferien. 

D. 28. juni afholdte DeiC med SDU som vært således det første fælles interessentmøde i processen omkring etablering af en national strategi på datamanagementområdet, der er et af DeiCs strategiske delmål. På mødet deltog repræsentanter fra seks af universiteterne, Det Kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket, Statens Arkiver, Dansk Data Arkiv, DEFF og DigHumLab samt DeiC. Forskningsrådene var ligeledes inviteret, men var forhindret i at deltage på dagen. 

Interessenterne viste stor interesse for at gå ind i de nationale udfordringer på datamanagement området, deres mulige løsninger og samarbejdsmuligheder jf. det diskussionsoplæg, deltagerne havde fået inden mødet.

Ud over at facilitere strategiprocessen har DeiC budgetafsat DKK 10 millioner til opfølgning på strategien, i den udstrækning man nationalt kan opnår enighed om en fælles strategi og de øvrige interessenter også vil medfinansiere en opfølgning.

Næste møde afholdes d. 11.9. Her skal diskuteres et første udkast til et strategidokument, der efter interessenternes ønske tager afsæt i ”data lifecycle” behov.

Kontakt Rene Belsø og Diba Markus for at høre mere om datamanagement-strategiprocessen

Relaterede nyheder

Relateret indhold