Vejen åbnet for en national datamanagement strategi

Af Anonym , 14/11/13

©colourbox

Af Projektleder Diba Markus

Danske Universiteter tog godt imod et oplæg fra DeiC og DEFF vedrørende National strategi og proces for data management.

Oplægget, der blev behandlet i Rektorkollegiet d. 12.11, repræsenterer kulminationen på den nu afsluttede møderække afholdt af interessentgruppen, der talte repræsentanter fra universiteterne, universitetsbiblioteker, Statens Arkiver, Dansk Data Arkiv, Det Frie Forskningsråd, DEFF og DigHumLab samt DeiC.

Oplægget indstillede til, at der udarbejdes handlingsplaner og økonomiske estimater for en række strategiske indsatsområder for datamanagement, som samlet set slutteligt vil tegne den nationale strategi. Disse områder er:

  • Politikker for data management på hhv. lokalt, nationalt og internationalt niveau udformet i et samarbejde mellem interessenterne.
  • Incitamentsskabelse ift. forskere mhp. at sikre efterlevelse af god data management skik. 
  • Data management infrastrukturer for alle stadier af forskningsdatas livcyklus. 
  • Kompetenceudvikling og forskerstøtte. 
  • Fremtidig styringsstruktur for data management området i Danmark. 
  • Pilotprojekter, som sikrer fremdrift i udvikling og implementering den nationale strategi.

Der nedsættes en styregruppe, der får ansvar for ovenstående arbejde. På Rektorkollegiets ønske sendes styregruppens konklusioner i form af strategi, handlingsplaner med økonomiske estimater i høring hos Danske Universiteter senest 1. april 2014. DeiC og DEFF finansierer med en særbevilling dette strategiarbejde.

Relaterede nyheder

Relateret indhold