Medlemmerne til eScience komite udpeget

Af Gitte Julin Kudsk , 04/11/13

Som en del af det Change Advisory Board, der skal rådgive DeiC omkring styring og udvikling af aktiviteterne indenfor High Performance Computing og DeiC Kompetencecenter har DeiCs bestyrelse udpeget en eScience komite efter indstilling fra universiteterne.  

Formanden for komiteen vil sammen med formanden fra den planlagte HPC Teknisk Referencegruppe indgå i eScience CAB'en sammen med ledelsesrepræsentanter fra interessenter, der har investeret i infrastrukturen. 

eScience CAB'en vil kunne stille forslag til DeiC bestyrelse om udviklingen.

Første møde i eScience komiteen holdes inden årsskiftet, og vil blandt andet fastsætte rammerne for den fremtidige mødestruktur. Komiteen sekretariatsbetjenes af DeiC. 

©colourboxMedlemmer af DeiC eScience komite 2013

 • Josva Kleist, Aalborg Universitet (Formand)
 • Fane Naja Groes, Copenhagen Business School
 • Ole Sigmund, DTU
 • Brian Vinter, Københavns Universitet
 • Bente Maegaard, Københavns Universitet
 • Claudio Pica, Syddansk Universitet
 • Jens Chr. Godskesen, IT-Universitetet
 • Jeppe Olsen, Aarhus Universitet
 • Jakob Grove, Aarhus Universitet
 • Lisbeth B. Knudsen, Aalborg Universitet
 • XXX, Roskilde Universitet (afventer indstillng)
 • Chefen for DeiC kompetencecenter (ubesat, foreløbig repræsenteret ved CEO Steen Pedersen)

Sekretariatsbetjening: Helle Meldgaard, DeiC

Kontakt

Kontakt Helle Meldgaard for yderligere information om eScience komiteen.

Relaterede nyheder

Relateret indhold