Nationalt supercomputercenter på Syddansk Universitet

Af Gitte Julin Kudsk , 20/12/13

©colourbox

DeiC har underskrevet en hensigtserklæring med Syddansk Universitet om etablering af et nationalt supercomputercenter. Computeren skal kunne bruges af forskere fra alle universiteterne, og henvende sig til alle forskningsområder.

Som resultat af DeiCs indkaldelse af interessetilkendegivelser om drift af national HPC anlæg forventes den første nationale supercomputercenter at stå klar i 2015.

Computeren placeres på Syddansk Universitet, der også vil stå for den daglige drift.

Computeren vil supplere de lokale HPC centre og give mulighed for at langt flere danske forskningsprojekter kan få regnetid. 

I begyndelsen af 2014 vil det nedsatte DeiC HPC Change Advisory Board, som består af såvel videnskabelige som tekniske eksperter fra alle universiteterne, udarbejde en specifikation af computeren, som herefter vil blive sendt i EU udbud. 

Nye forskningsområder kommer i spil 

Den nationale computer vil henvende sig til et bredt spektrum af forskningsområder, også områder som fx humaniora og samfundsfag, der i dag ikke har den store tradition for at anvende supercomputere i forskningen, men hvor stadig større datasæt gør anvendelse af computerberegninger både interessant og nødvendigt for at opnå nye forskningsresultater.

DeiC Kompetencecenter vil spille en stor rolle i at formidle viden om anvendelse af supercomputere i forskningssammenhæng, og allerede i starten af 2014 vil de første ”eScience-workshops” blive holdt i samarbejde med universiteterne.

”Vi er glade for de positive interessetilkendegivelser, vi har modtaget omkring drift af en national supercomputer”, siger formand for DeiCs bestyrelse Børge Obel, ”forslaget fra Syddansk Universitet med et bredt fokus på forskningsområderne og en rimelig prisstruktur, passer godt ind i DeiC strategi om understøttelse af det nationale niveau. Vi er sikre på at den fælles satsning vil have stor betydning for anvendelsen af supercomputere i forskningen, og dermed gøre det muligt at opnå nye forskningsresultater i Danmark, samt gavne det internationale forskningssamarbejde”.

”Vi ser frem til samarbejdet med Syddansk Universitet, - og de øvrige universiteter, om opbygning og udvikling af den første nationale supercomputer.”  

Forventes at stå klar i 2015 

Supercomputeren etableres som et nationalt DeiC HPC center, hvor Syddansk Universitet varetager driften.  Computeren forventes at komme til at koste 35 millioner kroner. DeiC yder et økonomisk bidrag på 15 mio. kr. fra sin puljebevilling, mens Syddansk Universitet står for den restende del af investeringen.  Aarhus Universitet støtter projektet med et garanteret køb af regnetid.

Når DeiCs bestyrelse har godkendt de endelige specifikationer til supercomputeren, skal bygningen af den sendes i EU-udbud.

Computeren forventes at stå klar i 2015.

Relaterede nyheder