Styregruppe for National Data Management nedsat

Af Gitte Julin Kudsk , 06/02/14

©colourboxRektorkollegiet, Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket samt Statens Arkiver har udpeget medlemmer til Styregruppen for National Data Management, der får ansvaret for at udarbejde strategi, handlingsplanr og økonomiske estimater for en række strategiske indsatsområder på datamanagement området. DeiC og DEFF har taget denne udpegning til efterretning og nedsat styregruppen på baggrund heraf.

Styregruppen er nedlagt efter levering af forslag til national strategi for forskningsdata management. Gruppens arbejde vil blive overtaget af en ny national organisering på området.

Læs mere om fremtidig organisering af national datamanagement

Medlemmerne er:

 • Head of Center for Escience, professor Brian Vinter, Københavns Universitet
 • Director of Center for Massive Data Algoritmics, professor Lars Arge, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
 • Institutleder, professor Kirsten Ohm Kyvik, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
 • Bibliotekschef Bertil F. Dorch, Syddansk Universitet
 • Director of Center for Data-intensive Systems, professor Christian Søndergaard Jensen, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
 • Direktør Mogens Sandfær, DTU Bibliotek, Danmarks Tekniske Universitet
 • Chefkonsulent Lars Nondal, CBS Bibliotek, Copenhagen Business School
 • Institutleder Jens Christian Godskesen, IT-universitetet
 • Udviklingschef og vicedirektør, Birte Christensen-Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek
 • Leder af IT-Bevaring, Bjarne Andersen, Statsbiblioteket
 • Arkivchef Kirsten Villadsen Kristmar, Statens Arkiver 

DeiC bestyrelse har i samråd med Rektorkollegiet udnævnt Mogens Sandfær til formand. 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af DeiC og fungerer frem til 1.4.2014 med mulighed for forlængelse set i lyset af strategien og interessenternes eventuelle ønsker herom.

Udkast til strategi, handlingsplaner med økonomiske estimater forelægges Rektorkollegiet, Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket samt Statens Arkiver til orientering og eventuel kommentering med henblik på eventuel justering før endelig vedtagelse af DeiC og DEFF.

Relaterede nyheder

Relateret indhold