Undersøgelse om behov for digitale ressourcer gav mange svar

Af Gitte Julin Kudsk , 11/09/14

Den nationale undersøgelse af anvendelsen af digitale ressourcer i dansk forskning er nu afsluttet. 

Lige omkring 1000 danske forskere indenfor alle hovedområderne havde taget sig tid til at besvare det elektroniske spørgeskema.

Undersøgelsen blev gennemført i et samarbejde mellem DeiC og DigHumLab med det formål at få et klarere billede af forskernes anvendelse af digitale ressourcer på danske universiteter og på dette grundlag få input til en diskussion om, og behov for forskningsinfrastrukturers fremtidige aktiviteter for hhv. DeiC og DigHumLab lokalt og/eller nationalt.

Undersøgelsens havde specielt fokus på den enkelte forskers/forskningsgruppes behov for at:

  • Trække på ressourcer til at analysere store datasæt eller problemer
  • Adgang til at indsamle, bevare og dele forskningsdata
  • Styrke egne kompetencer indenfor digitale metoder

Den endelige rapport fra undersøgelsen udkommer i november 2014.

Den første præsentation af resultaterne vil blive givet på DeiC konferencen i slutningen af september.

Fordelingen af besvarelser indenfor hovedområderne

Fordelinge af besvarelser fordelt på universitet

Relaterede nyheder