Mød chefen for DeiC eScience kompetencecenter

Af Gitte Julin Kudsk , 06/11/14
Lene Krøl Andersen bliver leder af eScience kompetencecentret.

Lene Krøl AndersenPr 1. november 2014 har DeiC ansat Lene Krøl Andersen som leder af eScience kompetencecentret.
Det bliver Lenes opgave, at stå i spidsen for den videre opbygning af det virtuelle kompetencecenter, sikre forankringen hos universiteterne og gennemføre aktiviteter, der skal være med til at løfte niveauet for eScience i Danmark.

Lene kommer med erfaring fra tre universitets-verdener; en naturvidenskabelig kandidat- og phd-grad fra KU Science, en MBA fra CBS og 4 års ansættelse på DTU Systembiologi som udviklingschef.

”Som udviklingschef på DTU Systembiologi, har jeg høstet en del erfaringer omkring dét at skabe vidensplatforme, der kan række ud til mange forskellige målgrupper i samfundet og sprede nysgerrighed for derigennem at udvikle nye veje og muligheder. DeiCs kompetencecenter er en sådan vidensplatform indenfor e-Science, med en hel central rolle for Danmark og dets markering i resten af verden” fastslår Lene. ”Det er derfor rigtig vigtigt at alle universiteter bliver hørt og deres udfordringer bliver imødekommet på bedst mulige måde - idet vi herigennem får  skabt en stærk og idé-generende kultur på tværs af både fag-discipliner og ikke mindst universiteter - en kultur der er helt essentiel for at gøre Danmark til en stærk eScience-nation, der kan gøre sig gældende (også) på den internationale bane”.

Hovedindsatsområder

På DeiCs årsmøde den 4. – 5. november, hvor en lang række interessenter fra universiteterne deltog, modtog Lene input til det fremtidige arbejde, og kunne på baggrund af dette fremlægge en prioriteret plan for hovedindsatsområderne.

  1. Etablering af en national eScience portal
  2. Værktøjs- og introduktionskurser
  3. Showcases til inspiration
  4. Pilotprojekter
  5. Støttefunktion til kurser

Kompetencecentrets aktiviteter kan følges på

deic.dk/kompetencecenter

I nyhedsbrevet

Relaterede nyheder

Relateret indhold