National LifeScience Supercomputer indviet

Af Gitte Julin Kudsk , 30/11/14

Fredag den 28. november 2014 blev DeiC Nationael LifeScience Supercomputer, DTU indviet med en "Grand Opening" på DTU Skylab.

DeiCs bestyrelse vedtog på deres møde den 18. september 2014 at være med til at etablere en national LifeScience supercomputer i samarbejde med DTU og Københavns Universitet. Computeren er placeret på DTU Risø campus. 

Ved indvielsen talte Rektor Anders Bjarklev, DTU, Dekan Ulla Wewer, Københavns Universitet, Konst. Institutleder Søren Brunak, DTU Systembiologi, Leder af Bioinformatikcenteret Anders Krogh, Københavns Universitet og Bestyrelsesformand Børge Obel, DeiC. Afslutningsvis - og letter forsinkelt talte Sundhedsminister Nick Hækkerup.

”Muligheden for at kunne anvende High Performance Computing er vigtig for dansk forskning, - ikke mindst på LifeScience området. Fra DeiCs side, er vi glade for at være med til at understøtte og koordinere en stor lokal satsning, og gøre den til en national facilitet til gavn for alle forskere på dette vigtige område” udtaler bestyrelsesformand for DeiC, Børge Obel, Aarhus Universitet. ”Ved nationalt at samarbejde om ressourcerne øger vi danske forskeres mulighed for at kunne spille en væsentlig rolle i internationale projekter og opnå nye forskningsresultater på et af de store satsningsområder for dansk forskning”. 

Supercomputeren henvender sig til alle forskningsgrupper indenfor sundhedsområdet i Danmark, og vil også være åben for samarbejde med internationale samarbejdspartnere. Supercomputeren åbner for helt nye samarbejdsmuligheder og adgang til data for de danske forskere.


Fakta om Computerome

  • Blandt de 150 største supercomputere i verden.
  • Selve supercomputeren fylder et område på 50 m2 og bruger én megawatt i strøm.
  • Supercomputeren er grøn: kølevandet bliver sendt tilbage i fjernvarmesystemet og udnyttet.
  • Supercomputeren kan rumme 7,5 petabyte data – alle amerikanske forskningsbiblioteker rummer tilsammen 2 petabyte data.
  • Hewlett Packard XL230 - 128GB, 2x E5-2683v3 Intel processor med hver 14 kerner.
  • Hewlett Packard DL560 - 1TB, 4x E5-4610v2 Intel processors med hver 8 kerner, der bringer computeren op på i alt 16.048 kerner.
  • Computeren har mere end 92 terabyte ekstrem hurtig hukommelse fordelt på over 560 servere.
  • Omkring 500 brugere fra ind- og udland vil bruge computeren. Bl.a. Beijing Genomic Institute.
  • Pris: 40 mio. kroner.

De nationale HPC centre opfylder forskellige behov 

Forskning indenfor LifeScience stiller særlige krav til såvel omfanget af online data, som til overførselshastigheden mellem storage og beretningsdel og til omfanget af fysisk lager tæt på beregningselementerne.

Netop ved at tilgodese behovet for at have de store mængder data til stede på samme maskine og have kapaciteten til at behandle dem, kommer den nationale LifeScience computer til at adskille sig fra DeiC Nationale HPC Center på SDU, som vil blive indviet den 24. februar 2015.

Formålet med DeiC Nationale HPC Center, SDU er at tilgodese et bredt spektrum af dansk forsknings beregningsbehov, også forskningsgrupper, der ikke tidligere har haft tradition for anvendelse af beregningsressourcer. 

Etableringen af de to nationale supercomputere i Danmark vil gøre en væsentlig forskel for danske forskeres adgang til beregningsressourcer og sætte Danmark på det internationale supercomputing landkort. 


Mere information

DeiCs medfinansiering af den nationale LifeScience supercomputer er en del af anvendelsen af de 50 mio. kr. DeiC har modtaget fra Forskningsinfrastrukturpuljen til investering i national e-Infrastruktur. 

DeiC: Invitation til interessetilkendegivelser om national e-Infrastruktur

Relaterede nyheder