Danmark får strategi for forskningsdatamanagement

Af Torben B. Sørensen , 05/02/15
DeiC og DEFF har vedtaget en national strategi for datamanagement til forskningsdata.

DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) har vedtaget en national strategi for datamanagement til forskningsdata.

Strategien er resultatet af et arbejde der begyndte for et år siden. Dengang nedsatte Rektorkollegiet, DeiC og DEFF "Styregruppen for National Data Management".

Medlemmerne af styregruppen blev udpeget af Rektorkollegiet og bevaringsinstitutionerne Det kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet.

Formålet med styregruppen var at sikre, at Danmark fik en national strategi for opsamling, sikring, formidling og genbrug af forskningsdata.

Den strategi er nu på plads. DeiC og DEFF vedtog den ultimo december, og den kan nu læses her på webstedet.

Læs mere

Datalagring og forskningsdatamanagement

Relaterede nyheder

Relateret indhold