LedelsesCAB for datamanagement er nedsat

Af Torben B. Sørensen , 20/05/15
DeiC og DEFF har nedsat Ledelses Change Advisory Board for Forskningsdata Management (DM LedelsesCAB).

DeiC og DEFF har nu nedsat den planlagte Ledelses Change Advisory Board for Forskningsdata Management (DM LedelsesCAB). Formand bliver Klaus Kvorning Hansen, der er vicedirektør ved Københavns Universitet.

LedelsesCAB’en bliver det ledelsesmæssige knudepunkt for aktiviteterne inden for forskningsdatamanagement. Den skal behandle indstillinger fra eScience komiteen, Teknisk Referencegruppe for Forskningsdata Management (DM TekRef) og Nationalt Forum for Forskningsdata Management. Når en indstilling er behandlet, skal CAB’en sende sine anbefalinger til beslutning hos DeiCs bestyrelse og DEFF Styregruppen.

Foruden Klaus Kvorning Hansen, der er udpeget af rektorkollegiets CIO-forum, består DM LedelsesCAB af følgende medlemmer:

  • Professor Henrik Pedersen, Syddansk Universitet, formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management.
  • CDO Josva Kleist, NORDUnet, formand for eScience komiteen.
  • Den kommende formand for DM TekRef (gruppen er endnu ikke etableret).
  • Udviklingschef og vicedirektør Birte Christensen-Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek, udpeget af bevaringsinstitutionerne.
  • Arkivchef Kirsten Villadsen, Rigsarkivet, udpeget af arkiverne.
  • Institutleder Kirsten Ohm Kyvik, Syddansk Universitet, udpeget af registrene.
  • Chef for Bibliometri og Data Management Mogens Sandfær, DTU, udpeget af operatøren af Nationalt Forum.
  • Chefkonsulent Bo Öhrström, DEFF.
  • CEO Steen Pedersen, DeiC.

Strukturen er nærmere beskrevet i den nationale strategi for forskningsdatamanagement, som DeiC og DEFF har vedtaget.

Læs mere

National strategi for forskningsdata management

Relaterede nyheder

Relateret indhold