International ekspertgruppe får tre nye medlemmer

Af Torben B. Sørensen , 21/05/15
PLAN-E (Platform of National eScience/Data Research Centers in Europe) har fået yderligere tre medlemmer.

Yderligere tre eScience-organisationer har meldt sig ind i den europæiske organisation PLAN-E. DeiC var et af de første medlemmer.

PLAN-E (Platform of National eScience/Data Research Centers in Europe) blev stiftet i efteråret. Initiativet kom fra Netherlands eScience Center. Formålet med PLAN-E er at dele viden om og erfaringer med eScience mellem europæiske eScience-organisationer.

På organisationens andet møde, der blev holdt i København i sidste måned, deltog tre nye medlemmer: Schweitz, Irland og eScience-centeret under Storbritanniens STFC (Science and Technology Facilities Council). De øvrige medlemmer kommer fra Danmark, Grækenland, Holland, Kroatien, Polen, Rumænien, Tyskland og Ungarn. De nordiske lande er repræsenteret via NordForsk under Nordisk ministerråd.

Fra DeiC deltog udviklingschef René Belsø og Lene Krøl Andersen, der leder DeiCs kompetencecenter.

”Jeg tror, PLAN-E kan blive en stærk enhed med tiden. Da den er ret ny, bruger vi den første tid på at udveksle viden om, hvordan vi håndterer eScience i de enkelte lande. Når vi har overblik over det, kan de konkrete samarbejder begynde. Og så kan PLAN-E blive et stærkt ekspertforum, der fungerer som bindeled mellem infrastrukturleverandører som DeiC og forskerne,” siger hun.

Lene Krøl Andersen forklarer, at PLAN-E har samme formål på europæisk plan, som DeiCs kompetencecenter har i mindre målestok i Danmark: At muliggøre deling af viden om eScience mellem forskere og udbydere af eScience og e-infrastrukturer.

Et paradigmeskift

Initiativtageren til PLAN-E, Patrick Aerts fra Netherlands eScience Center, ser eScience som et paradigmeskift inden for forskningen:

”EScience er en ny retning inden for forskningen, hvor IKT og e-infrastrukturer bruges til at forbedre den måde, som forskning traditionelt udføres på. Forbedringen nærmer sig et paradigmeskifte, og den giver fagområder helt nye muligheder,” siger han til Nordforsks websted.

På mødet foreslog Lene Krøl Andersen, at PLAN-E går i gang med at definere eScience-curricula inden for forskellige fagområder. Tanken er, at disse akademiske kvalifikationer skal ind i de relevante uddannelser i de enkelte lande. På nordisk plan er  man i færd med at definere et generisk curriculum, der kan indgå på tværs af fagene. Det arbejde deltager DeiCs kompetencecenter aktivt i.

”I praksis kan det for eksempel ske i form af online kurser, sommerskoler, udvekslingsordninger og forskningsophold,” siger hun.

Foruden videndelingen ser hun også en anden mulighed i PLAN-E-samarbejdet:

”Det kan give DeiC adgang til at deltage i større samarbejdsprojekter på EU-plan til gavn for vores nationale forskere,” siger hun.

Næste møde i PLAN-E foregår den 31. august til 4. september i München.

Læs mere

PLAN-E vil styrke eScience, artikel fra Nordforsk

PLAN-E (Platform of National eScience/Data Research Centers in Europe)

Relaterede nyheder

Relateret indhold