Spænder juraen ben for din forskning?

Af Torben B. Sørensen , 25/06/15
DeiC eScience kompetencecenter planlægger en temadag om jura i forskningen.

Har juridiske problemstillinger stillet hindringer i vejen for dit arbejde som forsker? Eller har du spørgsmål om jura i forskningssammenhæng? Så vil DeiC eScience kompetencecenter gerne høre fra dig.

”Et af de store problemer er, at ophavsrettighedsloven og persondataloven forhindrer, at man kan lave ordentlig forskning i digitale data."

Så klart beskriver en af deltagerne i DeiCs spørgeskemaundersøgelse om digitale ressourcer i dansk forskning, hvordan juraen kan stille sig i vejen for den frie forskning. Foruden ophavsretslovgivningen kan det være persondataloven eller andre lovkomplekser.

I dag baseres forskningen mere end nogensinde på digitale data, som den enkelte forsker kan indsamle fra for eksempel måleapparater, simuleringer, tekster og sociale medier. Forskeren kan beskrive, analysere og dele sine data med andre.

Men juraen udfordrer de nye digitalt baserede forskningsmetoder kendt som bl.a. eScience og digital humaniora.

DeiC eScience kompetencecenter planlægger derfor en temadag om jura i forskningen senere på året i samarbejde med flere partnere. Blandt dem er DIGHUMLAB og UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde), som netop har lanceret webportalen Forskerportalen.

På temadagen vil DeiC eScience kompetencecenter præsentere en række forskercases med fokus på juridiske problemstillinger. Casene beskriver forskellige forskningsprojekter, der benytter digitalt baserede forskningsmetoder. Vi hører også juridiske eksperters bud på de muligheder, forskerne har for at bedrive forskning lovligt.

Send dine spørgsmål

Som et led i planlægningen af temadagen efterlyser DeiC eScience kompetencecenter indhold til forskercases. Er du forsker, eller har du på anden vis erfaret om problematikker, som det er relevant at sætte fokus på, så kan du nu indsende dine spørgsmål, din undren, dine ønsker og dine erfaringer.

Skriv til projektleder Helle Meldgaard, DeiC: helle.meldgaard@deic.dk

Deadline: Vi modtager meget gerne løbende eksempler på problemstillinger og udfordringer til kommende arrangementer.

Kommentaren fra forskeren i indledningen stammer fra den kvalitative del af den nationale spørgeskemaundersøgelse ”Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning”. DeiC gennemførte undersøgelsen i samarbejde med blandt andre DigHumLab i efteråret 2014. Tabelmaterialet fra undersøgelsens kvantitative del kan hentes her på webstedet.

Læs mere

Seminarer fra DeiC eScience kompetencecenter

Forskerportalen

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning

Relaterede nyheder

Relateret indhold