Vær på forskningsnettet som på dit eget net

Af Torben B. Sørensen , 01/07/15
Brugerne må anvende forskningsnettet på samme måde og til de samme formål som deres institutions interne net.

Reglerne for tilslutning til forskningsnettet er forenklet. Nu er grundreglen, at brugerne må anvende forskningsnettet på samme måde og til de samme formål som deres institutions interne net. Er noget tilladt internt, gælder det som udgangspunkt også på forskningsnettet.

Det er en af konsekvenserne af nye regler for tilslutning til nettet, som DeiCs bestyrelse har vedtaget.

Med de nye regler kan eksterne samarbejdspartnere nu få en forbindelse til forskningsnettet. Det kan være servicepartnere, der leverer ydelser til institutionerne på nettet. Også dataudvekslingspartnere kan få adgang, så de kan udveksle data og levere tjenester til institutionerne.

Det er et krav, at samarbejdspartnerne ikke bruger opkoblingen som deres internetforbindelse. De får ikke adgang til forskningsnettets tjenester. De skal betale de faktiske omkostninger for tilslutningen, dog mindst 15.000 kr. om året.

Struktur på aftalerne

De nye regler er angivet i forskningsnettets tilslutningsvilkår. Dette dokument henviser til mere detaljeret information i følgende kilder:

  • DeiCs websted: Detaljeret beskrivelse af ydelserne.
  • Finansloven: DeiCs hjemmel og universiteternes tilslutningspligt.
  • AUP (Acceptable Use Policy): Brugernes forpligtelser, herunder restriktioner på videresalg af netkapacitet.
  • Betalingsmodel: Institutionernes betaling og serviceorganisationers betaling.
  • SLA (service level agreement): DeiCs mere detaljerede kvalitetsmål.

Til sammen udgør tilslutningsvilkårene og de fem kilder det fulde aftalegrundlag mellem forskningsnettet og institutionerne.

Uanset målene i SLA’en skal institutionerne acceptere, at DeiC i nogle tilfælde kan iværksætte nødforanstaltninger. Det kan være, hvis hackere angriber nettet eller en institution. Anden kriminalitet eller adfærd, der forstyrrer driften, kan også føre til nødforanstaltninger, hvor DeiC lukker tjenester og afbryder netforbindelser.

De nye regler for tilslutning blev vedtaget af DeiCs bestyrelse den 10. juni.


Læs mere

Tilslutningsvilkår for forskningsnettet
Regler for brug af forskningsnettet (Acceptable Use Policy, AUP)
Forskningsnettets betalingsmodel
SLA for forskningsnettet

Relaterede nyheder

Relateret indhold