Ledelses Change Advisory Board for Forskningsdata Management (DM LedelsesCAB)

Formand
Klaus Kvorning

Vicedirektør for Korncern-IT, CIO, Københavns Universitet

Medlemmer

Nationalt Forum for Forskningsdata Management

Henrik Pedersen

Forum formand, professor, Institut for Matematik og Datalogi, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket

Bjarne Andersen

Områdedirektør for it-bevaring, Statsbiblioteket

Rigsarkivet

Kirsten Kristmar Villadsen

Vicedirektør og chef for Indsamling og Bevaring

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR)

Kirsten Ohm Kyvik

professor, institutleder på Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og medlem af ledelsesgruppen for Det Danske Tvillingeregister

eScience Komite

Josva Kleist

Formand for DeiC eScience komite, lektor, Institut for Datalogi, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. CTO NORDUnet

DM TekRef

 

N/A pt. 

afventer nedsættelse af gruppen

Operatør af Forum

Mogens Sandfær

Chef for Bibliometri og Data Management, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling, Danmarks Tekniske Universitet

DeiC

Steen Pedersen

CEO i DeiC og underdirektør, IT-chef, Danmarks Tekniske Universitet

DEFF

Bo Öhrström

Chefkonsulent, Kulturministeriet

Sekretariat

Gitte Kudsk

Sekretariatschef i DeiC

Revideret 08/12/15

Relaterede nyheder

Relateret indhold