Strategisk webinar om implementering af Open Science meritering

Af Anna Mette Morthorst-Jensen , 30/08/21
DeiC indbyder, på vegne af Knowledge Exchange-samarbejdet, til et strategisk webinar for beslutningstagere om implementering af Open Science meritering den 7. september kl. 10.00-11.30
Foto: CSC Finland.
Foto: CSC Finland.

Meritering er vigtig for at realisere Open Science. Dette adresseres af mange, blandt andet i den danske rapport Bedre meritering, og spiller også en rolle i den nye nationale strategi for data management baseret på FAIR-principper, som offentliggøres snart. Webinaret vil belyse nye anbefalinger fra rapporten Openness Profile: Modelling research evaluation for open scholarship fra Knowledge Exchange, et Europæisk Open Science partnerskab, med DeiC som dansk medlem.

Webinaret har til formål at inspirere til, hvordan Open Science meritering kan igangsættes, vil bidrage med erfaringer fra blandt andet Norge og Holland, samt at drøfte mulige skridt der kan fremme implementering i Danmark Obs: Webinaret vil primært foregå på engelsk.

Målgruppen er beslutningstagere på de danske universiteter, samt øvrige interessenter, herunder fonde.

Oplægsholdere:

  • Clifford Tatum, Leiden University, CWTS
  • Marte Qvenild, seniorrådgiver, Norges forskningsråd
  • Katrine Krogh Andersen, dekan for Det Natur-og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Webinaret afholdes den 7. september klokken 10:00 til 11:30 (CEST),

Tilmelding og information kan ses her.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold