Europa-Kommissionen og EOSC underskriver partneraftale

Af Nicolai Devantier , 28/06/21
Europa-Kommissionen og European Open Science Cloud Association har underskrevet et aftalememorandum, som markerer starten på det europæiske partnerskab om EOSC under Horizon Europe-rammeprogrammet. DeiC har rollen som omdrejningspunkt i det danske EOSC-engagement.
Europa-Kommissionen.
Europa-Kommissionen.

European Open Science Cloud (EOSC) er en europæisk nøglekomponent i arbejdet om at realisere Open Science-politik og tilvejebringer en europæisk ramme, hvor data er FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

EOSC skal således gøre det muligt for forskere at finde, skabe, dele og genbruge alle former for digital viden - såsom publikationer, data og software - hvilket vil føre til ny indsigt og innovationer, højere forskningsproduktivitet og forbedret reproducerbarhed inden for videnskaben.

For at kunne skabe den digitale transformation skal dette vigtige partnerskab involvere alle aktører. Det vil sige forskningsmiljøer, universiteter og forskningsinstitutioner samt tjenesteudbydere i flest mulige EU-medlemsstater.

”I Danmark vil vi bidrage til, at forskningsdata og andre digitale forskningsobjekter kan findes, skabes, deles og bruges på tværs af landegrænser i kraft af EOSC,” fortæller Anne Sofie Fink, der er data management-konsulent hos DeiC, og hun fortsætter:

”Med DeiCs rolle som omdrejningspunkt i EOSC skal vi bidrage til engagement og deltagelse fra universiteterne ved at informere, netværke og sparre om potentialer i regi af EOSC. Målet er, at repræsentanter fra universiteterne kommer til at bidrage til EOSC, hvor det skaber værdi for forskning i Danmark og internationalt.”

Tværfaglig forskning

Rollefordelingen er, at Europa-Kommissionen støtter en åben videnskabspolitik, der opbygger tillid til en digital, åben og robust forskningsinfrastuktur - ikke kun til gavn for forskningen, men også for samfundet som helhed. EOSC skal levere infrastrukturen, der muliggør dette, for derigennem at transformere europæisk videnskab.

”EOSC vil nu samle og styrke forskningsdiscipliner samt fremme tværfaglig forskning. Det vil understøtte, at forskning og e-infrastruktur bliver mere udbredt og bedre forbundet. Samlet set arbejder vi på en kulturel og teknisk overgang til den måde, vi arbejder med videnskab på, både i og uden for Europa,” lød det blandt andet fra formanden for EOSC Association, Karel Luyben, i forbindelse med underskrifterne på samarbejdspapiret.

Partnerskabet repræsenterer en ny styringsmodel for EOSC, der vil være en vigtig ingrediens i at ændre den måde forskningen udføres på. Via udnyttelse af EOSC Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA), defineret af EOSC Governance, har partnerskabet en række nøglemål, der sikrer, at standarder defineres, og tjenester og værktøjer udvikles til at gøre det muligt for forskere at finde, få adgang til, genbruge og kombinere resultater fra alle forskningsområder på tværs af grænserne.

Læs mere:

Relaterede nyheder

Relateret indhold