Samarbejde på tværs af alle Front Offices sat i gang

Af Cecilie Maagaard Winther , 18/05/21
Første tværgående møde mellem repræsentanter fra alle Front Offices har været afholdt. Det var en velbesøgt workshop, hvor der blev udvekslet erfaringer på kryds og tværs.
Foto: Colourbox

Onsdag den 12. maj blev der afholdt det første møde mellem repræsentanter fra alle de 8 universiteters Front Offices.

I forbindelse med etableringen af det nye nationale HPC landskab anbefalede DeiCs bestyrelse, at hvert universitet skulle etablere et Front Office, der skal supportere universitetets egne forskere i brug af HPC og på sigt også Data Management. Nu er de så ved at blive etableret og DeiC koordinerer samarbejdet, hvorfor der var indbudt til en lærerig workshop.

Alle Front Offices gav en status af deres arbejde og en præsentation af deres bemanding og organisering. Og der blev udvekslet erfaring, problemer og løsninger. Der blev stillet mange spørgsmål på tværs, og der blev også udvekslet viden om kurser og andre muligheder, alle kunne have gavn af.

Mellem de respektive Front Offices er der stor forskel på, hvor meget support de skal yde brugerne, og hvor fastlagt Front Office’ struktur endnu er.

Forskellige udfordringer

For nogen har især forskerkontakten været udfordrende i denne coronatid, for andre har deres forholdsvis lille organisation gjort, at de er tætte på alt, hvad der sker og har et øje på hver en finger, mens det for større universiteter kan være en udfordring at få al kommunikation ud de rette steder.

Universiteterne og derfor også deres Front Office er alle organiseret på forskellige måder, og supporten ser også forskellig ud rundt omkring. Men alle virkede til at have god gavn af at udveksle erfaringer og også manglen på samme, og fandt hurtigt fælles fodslag.

For mange ligger der en stor kommunikationsopgave forude, men alle steder er Front Office godt i gang med at organisere sig.

En ny workshop forventes efter sommerferien, ligesom denne workshop efterfølges af en webinarrække om hver af de nationale HPC typer i juni.

Relaterede nyheder