Anbefalinger til implementering af Open Science meritering

Af Anna Mette Morthorst , 14/04/21
Ny rapport fra Knowledge Exchange kommer med forslag til, hvordan en Openness Profile kan bidrage til at løse eksisterende udfordringer i evaluering af Open Science.

Knowledge Exchange (KE) har netop udgivet den afsluttende rapport for projektet  Openness Profile: Modelling research evaluation for open scholarship. Målgruppen er forskere og beslutningstagere med tilknytning til forskningssektoren (f.eks. universiteter, bevillingsgivere, biblioteker), som har interesse for forskningsevaluering. Lorna Wildgaard fra Det Kongelige Bibliotek (KB) har bidraget som dansk ekspert i projektet.

Resultatet er en rapport, der beskriver muligheder for at forbedre registrering, evaluering og meritering af Open Science-aktiviteter, og er en opfølgning på en interim rapport fra 2020 Openness Profile: Defining the concepts’ . Rapporten kommer med forslag til,  hvordan en Openness Profile kan bidrage til at løse eksisterende udfordringer i evaluering af Open Science.

Openness Profile er en digital resource, i form af en fleksibel portfolio CV, der beskriver en forskers eller eksperts Open Science bidrag samlet ét sted. Profilen tænkes koblet sammen med persistant identifiers som eksempelvis ORCID ID.  Forskningsaktiviteter og andre vigtige bidrag til Open Science kan på denne måde blive gjort synlig, og forhåbentligt gøre meritering lettere. Håbet er, at Openness Profile kan blive en standard reference model og værktøj i forhold til forskningsevalueringer.

KE’s vision er, at forskere kan synliggøre Open Science aktiviteter og meriteres i højere grad end i dag. Rapporten kan dermed ses som et vigtigt indspil i forhold til at igangsætte Open Science meritering i Danmark, herunder implementering af en ny national strategi for FAIR data management og et muligt svar på anbefalingerne fra Udvalget for bedre meritering udgivet af Styrelsen for Forsknings og Uddannelse i 2019, der har en vision om at ”udvikle en praksis, der er mere nuanceret og kvalitativt anerkender forskning af høj kvalitet, og en praksis som samtidig anerkender og belønner den brede vifte af øvrige forskningsbaserede aktiviteter”.

Over 80 interessenter fra 48 organisationer har bidraget til denne europæiske rapport, skrevet af konsulenterne Fiona Murphy and Phill Jones fra MoreBrains Cooperative sammen med en projektgruppe i Knowledge Exchange med eksperter fra de seks KE-lande.

Rapporten er frit tilgængelig for alle, og må meget gerne videreformidles. Der er mere uddybende information om resultaterne fra projektet på KE’s og DeiC’s hjemmeside.

Spørgsmål eller andet må meget gerne sendes til annamette.morthorst@deic.dk.

Relaterede nyheder

Relateret indhold