Ansøg om PRACE HPC-ressourcer i kald 23 for storskalaanlæg (TIER-0)

Af Eske Christiansen , 24/03/21
PRACE kald nummer 23 for TIER-0-anlæg er nu åben. Der er deadline for ansøgninger til beregningsressourcer den 27. april 2021 klokken 10 CET.

Danmark er medlem af PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), hvilket giver ansøgningsret til alle danske forskere og dansk industri. Dog er det kun virksomheder, der har deres hovedkvarter eller deres primær-forskning i Europa, som kan søge beregningsressourcer..

PRACE formidler adgang til otte af de største europæiske supercomputere fordelt på fem anlæg. Ressourcerne fordeles på baggrund af videnskabelig kvalitet og demonstreret teknisk kunnen til at køre på de store anlæg. Alt efter ansøgningen vil man kunne få tildelt mellem fem og 100 millioner CPU-core-timer som minimum samt for tre af computerne overvejende adgang til GPU’er.

Der er rigtige gode muligheder for at få beregningstid med over 3.000 millioner CPU-core-timer til rådighed i dette kald. Danske forskere har fra efterår 2019 til Slut 2020 fået adgang til over 220 millioner CPU-core-timer.

Som en hjælp til danske forskere vil Troels Haugbølle fra Københavns Universitet, der er formand for PRACE User Forum, tilbyde sparring omkring ansøgninger. Det bliver også PRACE, der kommer til at varetage EuroHPC-ansøgninger, når det starter op, og man kan derfor med fordel gøre sig bekendt med ansøgningssystemet.

Du kan kontakte Troels Haugbølle på  haugboel@nbi.ku.dk for nærmere aftale.

Opslag, krav mm. kan læses her.

Datoer:

  • Åbner: 23.03.2021.
  • Lukker: 27.04.2021 kl. 10.00 CET.
  • Svar (ca.): Midt juli.
  • Projektafvikling: 1.10.2021 til 30.09.2022.

Du er også velkommen til at kontakte DeiCs HPC-chef Eske Christiansen på eske.christiansen@deic.dk, hvis du ønsker mere information om dette kald, PRACE eller EuroHPC.

Relaterede nyheder

Relateret indhold