Knowledge Hub: Portalen, der skal samle viden om FAIR og EOSC for nordiske forskere

Af Nicolai Devantier , 08/12/20
EOSC-Nordic har taget hul på det første kapitel i det arbejde, der skal demonstrere et nyt nordisk virtuelt kompetencecenter. Her kan du læse om de foreløbige tanker og resultater.

Den første version af et nyt virtuelt kompetencecenter har sat dagens lys. Portalen kaldes Knowledge Hub og er kommet til verden gennem arbejde i EOSC-Nordic-projektet.

Knowledge Hub er i øjeblikket henvendt til den nordiske interesse, der inkluderer følgende brandkategorier:

  • Aktører, der koordinerer nationale politikker og juridiske spørgsmål i forbindelse med levering af tjenester i et miljø på tværs af grænser.
  • Tjenesteudbydere og udbydere af e-infrastruktur til support, integration og interoperabilitet mellem tjenester og EOSC (European Open Science Cloud).
  • Forskningsmiljøer og -institutioner med fokus på e-infrastrukturtjenester og FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) datastyringspraksis på tværs af organisationer.
  • Forskere, der ønsker at finde de løsninger, der er udviklet af projektet inden for forskningsmiljøer.

På lidt længere sigt er formålet at skabe en videnskanal, der kan skabe overblik og adgang til de nordiske og baltiske EOSC-kompatible tjenester.

Foreløbig er der dog tale om en platform, der skaber en regional EOSC-indsigt i det nordiske FAIR data- og EOSC-landskab. Ligeledes indeholder Knowledge Hub en Service Desk, hvor du kan stille spørgsmål og få svar.

”EOSC-handler først og fremmest om at gøre data tilgængeligt, men også om at skabe bro mellem data, kompetencer og infrastruktur. Dette er vores første forsøg på at demonstrere, hvordan sådan et system kan fungere, der kan servicere forskere på tværs af grænser, ”fortæller Troels Rasmussen, der er koordinator for Open Science Cloud i DeiC.

Forskningsnettet

Og han fortsætter:

”I øjeblikket har vi primært fokuseret på kompetencer og viden inden for rammerne af EOSC-Nordic, men tanken er at give et nordisk bud på et værktøj, der kan hjælpe forskere med at få adgang til ressourcer, som de ikke har lokalt og binde forskere sammen på tværs af landegrænser. ”

Hvem henvender EOSC-Nordic Knowledge Hub sig til?

Afhængig af om du er forsker, service-leverandør, dataarkivar eller politisk embedsmand, bliver du guidet frem til rette kompetencer via Knowledge Hubs Service Desk-funktion . Du kan endvidere finde et overblik over:

Ud over disse elementer inviterer EOSC-Nordic også bruger til at samarbejde og dele erfaringer fra deres EOSC-aktiviteter, som kan bringe værdi til den afgørende optimering og brugertilpasning, der løbende pågår i hele den aktuelle implementeringsfase af et værdiskabende EOSC til både forskning og industri .

Knowledge Hub er i starten af en lang udviklingsfase, der vil stå mindst frem til 2022. Derfor har du også mulighed for at hjælpe projektet på vej med dine input. Det gøres ved at udfylde et kort spørgeskema, som du kan finde her.

I denne lille video kan du få en hurtig introduktion til Knowledge Hub.

Læs også: