Her er FAIRification Roadmaps for to forskergrupper

Af Nicolai Devantier , 01/12/20
Et bredt forankret samarbejde skal hjælpe danske forskere med at strukturere metadata til gavn for både egen og andres forskningsarbejde. Her er to konkrete eksempler på, hvordan det arbejde kan angribes.

DeiC afviklede henover sommeren og efteråret 2020, sammen med GO FAIR Foundation, en række internationalt forankrede workshops, som skal hjælpe forskerne med at strukturere metadata således, at computere helt automatisk kan finde og anvende informationerne.

Målet med disse workshops, Metadata for Machines (M4M), er at udvikle metoder og løsninger til, hvordan man rutinemæssigt kan skabe og bruge maskinlæsbare metadata inden for en bred vifte af forskningsfelter.

Du kan læse mere om DeiC GO FAIR M4M her:

To konkrete FAIR-planer

Efter afslutning af de to workshops er resultatet for forskerne at de langt bedre forstår, hvordan de skal indsamle, udvikle og strukturerer deres data med tilknyttet kvalitative maskinlæsbare metadata. Derved kan data placeres i lagringsinfrastruktur (databaser, repositories mv.), der kan give bedre forskning for dem selv, deres faglige forskerkollegaer og helt andre forskere.

To forskergrupper har udviklet planer for, hvordan de fremover skal håndtere deres forskningsdata - et såkaldt FAIRification Roadmap til at gøre deres forskningsdata FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Du kan se de to roadmaps her (PDF-format):

Planer for videreudvikling af M4M

I foråret 2021 sigter DeiC mod at udbyde en dansk nedskaleret version af de mere omfattende internationale Go FAIR M4M workshops.

Med udgangspunkt i denne kommende workshop er det planen at færdiggøre og tilbyde et M4M-materiale, som kan bruges af universiteterne på tværs af forskningsområder. Dette kræver desuden, at der bliver etableret et program for træning af specialister - data stewards - i at instruere sådanne workshops.

Hvis din forskergruppe er interesseret, så er du velkommen til at kontakte René Belsø fra DeiC.

Relaterede nyheder

Relateret indhold